Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Geluidschermen langs (spoor)wegen Jan Hooghwerff, Bert Peeters, Judith Doorschot en Wout Schwanen Artikel: Blad geluid, jaargang 41 nummer 2, juni 2018 [download]
Bronbeleid wegvoertuigen: verleden, heden en toekomst Erik de Graaff, Michael Dittrich en Johan Sliggers Artikel: blad Geluid, juni 2018 [download]
Stilste asfalt ligt op de snelweg Nettie Bakker Artikel: Verkeerskunde, september 2018 [download]
Meten aan geluidschermen Wout Schwanen en Willem-Jan van Vliet Artikel: Blad geluid, september 2018 [download]
Hoe stil kan een straatsteen zijn? Ronald van Loon en Frank Kolderie Artikel: Verkeerskunde, september 2018 [download]
Belevingsvlucht als nationaal geluidsexperiment Gijsjan van Blokland en Erik Roelofsen Artikel: Blad Geluid, september 2018 [download]
Decision and cost/benefit methods for noise abatement measures in Europe Bert Peeters, Gijsjan van Blokland Rapport: prepared for EPA Network Interest Group on Noise Abatement (EPA-IGNA), report nr. M+P.BAFU.15.02.1, revision 6, February 2018 [download][url]
Dunne deklaag eruit, geoptimaliseerd SMA erin? Judith Doorschot, Berry Bobbink en Paul Driessen Artikel: Blad Geluid, februari 2017 [download]
De evolutie van stille wegdekken: systeem versus praktijk Judith Doorschot en Ronald van Loon Artikel: Omgevingsweb, Online Magazine Geluid, oktober 2017 [url]
Slimme vermindering geluidhinder Vreelandbrug drs. ing. C.C. Tollenaar, ir. D.F. de Graaff, drs. B. Valentijn, ing. R. Kanon Artikel: Land+Water, BDU vakmedia Barneveld, 8 juli 2017 [url]

Pagina's