Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Geluidwering gevel nader belicht (2), Standaard referentiespectrum niet verplicht Maarten van der Niet Artikel: Kluwer, blad Geluid, no. 4, december 2014 [download]
Kwaliteit bewaken bij transformatie ir. Theodoor Höngens Artikel: blad Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, 2014, no. 4 [download]
Herbestemmen van milieubelaste locaties ir. Theodoor Höngens Artikel: blad Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, 2014, no. 2 [download]
Transformeren met gezond verstand ir. Theodoor Höngens Presentatie: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2014 [download]
Holistische aanpak geluid - Planologie in een breed perspectief Theodoor Hongens, Sonia Alves, Maximilian Ertsey Artikel: Kluwer, blad Geluid, no. 2, juni 2014 [download]
temperature effects in tyre/road noise Erik Bühlman (G+P) and Gijsjan van Blokland (M+P) Proceedings: Forum Acusticum 2014, Krakow [download]
Akoestische optimalisatie van steenmastiekasfalt Ing. Ronald van Loon / H. Kersten / B. Bobbink Artikel: Blad Land en Water, nummer 7/8, juli 2014 [download]
Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit!! Christiaan Tollenaar, Leo Visser Artikel: CROW Infradagen 2014 [download][url]
Progress report on Rail Traffic Noise in Europe, input paper for IGNA Gijsjan van Blokland and Stefan Lutzenberger (Müller-BBM) Rapport: Input paper for the Interest Group on Traffic Noise Abatement. Group under the EPA network and lead by the Swiss Office for the Environment Report discussed at the 4th (June 2013 in Copenhagen) and 5th (April 3 in Amsterdam) meeting of IGNA with members from UIC, COM and ERA. [download]
Inside information 2014-3 Akoestiek is een vak Henk Jan Hoekjen Artikel: Inside Information 2014-3 Vaktijdschrift over projectinrichting en (interieur)architectuur [download]

Pagina's