Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Opheffen van gezoneerde industrieterreinen Drs. Jan Oudelaar Presentatie: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2014 [download]
Defining the Acoustic Environment of (semi-) open Plan Offices ir. Sara Vellenga-Persoon, ir. Theodoor Höngens Artikel: Acoustics in Practice International e-Journal of the European Acoustics Association (EAA) Vol. 2 • No. 2 • December 2014 [download][url]
Geluidwering gevel nader belicht (1), Het begrippenkader opgeschoond Maarten van der Niet Artikel: Kluwer, blad Geluid, no. 2, juni 2014 [download]
Rolweerstand van personenwagens op betonwegen Fred Reinink, Jan Hooghwerff, Wim Kramer Proceedings: CROW-Infradagen 2014 [download]
Rolweerstand provinciale wegen Gelderland Jan Hooghwerff Presentatie: MOM-parade Nijmegen september 2014 [download]
Onderzoeksproject naar invloed van wegdektype op rolweerstand Erik van Gils, Fred Reinink, Jan Hooghwerff Proceedings: CROW-Infradagen 2014 paper Rolweerstand [download]
Omgevingsgerichte benadering van effect stille wegdekken Jan Hooghwerff Presentatie: Kennissymposium Heijmans "Stille wegdekken: een winters dilemma" 13 februari 2014 [download]
Inzichten uit rolweerstands- en textuurmetingen op het hoofdwegennet Fred Reinink, Jan Hooghwerff, Paul Fortuin Proceedings: CROW-Infradagen 2014 Paper 128 [download]
Complaints about vibration-induced noise from the underground metro line in Amsterdam Edwin Nieuwenhuizen Presentatie: Rail Technology Conferences 2014, Düsseldorf [download]
Gleissschäden anhand von Fahrgeräuschen früzeitig aufspüren Wout Schwanen, Ard Kuijpers Proceedings: Fachtagung Bahnakustik, 10-11 November 2014, München [download]

Pagina's