Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
NEN 5077 wordt aangepast, Opsomming van voorgenomen wijzigingen ir. Maarten van der Niet Artikel: Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2017 [download]
Dunne deklaag eruit, geoptimaliseerd SMA erin? Judith Doorschot, Berry Bobbink en Paul Driessen Artikel: Blad Geluid, februari 2017 [download]
De evolutie van stille wegdekken: systeem versus praktijk Judith Doorschot en Ronald van Loon Artikel: Omgevingsweb, Online Magazine Geluid, oktober 2017 [url]
Slimme vermindering geluidhinder Vreelandbrug drs. ing. C.C. Tollenaar, ir. D.F. de Graaff, drs. B. Valentijn, ing. R. Kanon Artikel: Land+Water, BDU vakmedia Barneveld, 8 juli 2017 [url]
Proposed Method for Measuring 'Liveliness' in Open Plan Offices' Sara Vellenga, Tom Bouwhuis, Theodoor Hongens Presentatie: ICSV24, 24th International Congress on Sound and Vibration, 23-27 July 2017, London (paper 296) [download]
Proposed Method for Measuring 'Liveliness' in Open Plan Offices' Sara Vellenga, Tom Bouwhuis, Theodoor Hongens Proceedings: ICSV24, 24th International Congress on Sound and Vibration, 23-27 July 2017, London (paper 296) [download]
Gezonde Productieve Werkplek ‘HPEE’ (Healthy, Productive and Energy Efficient) ir. Sara Vellenga, ir. Tom Bouwhuis Presentatie: Vakbeurs Faciltair & Gebouwbeheer, 25-27 januari 2017, Jaarbeurs Utrecht [download]
Meten vs. modelleren: onzekerheden en verschillen Bert Peeters Presentatie: NAG bijeenkomst "onzekere akoestiek", januari 2017, Utrecht [download][url]
Lage ‘lifecycle costs’ en toch een hoge geluidreductie. Kan dat? Bert Peeters, Ronald van Loon Presentatie: Infratech 2017, ingenieursplein NLingenieurs, Rotterdam
CNOSSOS-NL: issues for national implementation of the EU road noise emission model Bert Peeters Proceedings: ICSV24, London [url]

Pagina's