Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Hoe stil kan een straatsteen zijn? Ronald van Loon en Frank Kolderie Artikel: Verkeerskunde, september 2018 [download]
Belevingsvlucht als nationaal geluidsexperiment Gijsjan van Blokland en Erik Roelofsen Artikel: Blad Geluid, september 2018 [download]
Decision and cost/benefit methods for noise abatement measures in Europe Bert Peeters, Gijsjan van Blokland Rapport: prepared for EPA Network Interest Group on Noise Abatement (EPA-IGNA), report nr. M+P.BAFU.15.02.1, revision 6, February 2018 [download][url]
Normontwerp NEN 5077 mislukt, Meetresultaten worden onbetrouwbaar ir. Maarten van der Niet Artikel: Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2017 [download]
NEN 5077 wordt aangepast, Opsomming van voorgenomen wijzigingen ir. Maarten van der Niet Artikel: Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2017 [download]
Dunne deklaag eruit, geoptimaliseerd SMA erin? Judith Doorschot, Berry Bobbink en Paul Driessen Artikel: Blad Geluid, februari 2017 [download]
De evolutie van stille wegdekken: systeem versus praktijk Judith Doorschot en Ronald van Loon Artikel: Omgevingsweb, Online Magazine Geluid, oktober 2017 [url]
Slimme vermindering geluidhinder Vreelandbrug drs. ing. C.C. Tollenaar, ir. D.F. de Graaff, drs. B. Valentijn, ing. R. Kanon Artikel: Land+Water, BDU vakmedia Barneveld, 8 juli 2017 [url]
Proposed Method for Measuring 'Liveliness' in Open Plan Offices' Sara Vellenga, Tom Bouwhuis, Theodoor Hongens Proceedings: ICSV24, 24th International Congress on Sound and Vibration, 23-27 July 2017, London (paper 296) [download]
Proposed Method for Measuring 'Liveliness' in Open Plan Offices' Sara Vellenga, Tom Bouwhuis, Theodoor Hongens Presentatie: ICSV24, 24th International Congress on Sound and Vibration, 23-27 July 2017, London (paper 296) [download]

Pagina's