Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Rolweerstand en geluid gaan samen in wegdeklabel Bert Peeters Presentatie: GTL2018 - congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, 6 november 2018 [download][url]
Geluidsspectrum maatgevend voor hinder binnenshuis Theodoor Höngens Presentatie: Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2018 [download]
Geluidschermen langs (spoor)wegen Jan Hooghwerff, Bert Peeters, Judith Doorschot en Wout Schwanen Artikel: Blad geluid, jaargang 41 nummer 2, juni 2018 [download]
Bronbeleid wegvoertuigen: verleden, heden en toekomst Erik de Graaff, Michael Dittrich en Johan Sliggers Artikel: blad Geluid, juni 2018 [download]
Stilste asfalt ligt op de snelweg Nettie Bakker Artikel: Verkeerskunde, september 2018 [download]
Meten aan geluidschermen Wout Schwanen en Willem-Jan van Vliet Artikel: Blad geluid, september 2018 [download]
Hoe stil kan een straatsteen zijn? Ronald van Loon en Frank Kolderie Artikel: Verkeerskunde, september 2018 [download]
Belevingsvlucht als nationaal geluidsexperiment Gijsjan van Blokland en Erik Roelofsen Artikel: Blad Geluid, september 2018 [download]
Decision and cost/benefit methods for noise abatement measures in Europe Bert Peeters, Gijsjan van Blokland Rapport: prepared for EPA Network Interest Group on Noise Abatement (EPA-IGNA), report nr. M+P.BAFU.15.02.1, revision 6, February 2018 [download][url]
Normontwerp NEN 5077 mislukt, Meetresultaten worden onbetrouwbaar ir. Maarten van der Niet Artikel: Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2017 [download]

Pagina's