Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Acoustic effect of drainage gaps in noise barriers Fons Peeters en Willem-Jan van Vliet (RWS) Proceedings: Euronoise 2015, Maastricht [download][url]
Whisstone, a sound diffractor: does it really affect traffic noise? J. Hooghwerff; W.J. van der Heijden; H.F. Reinink; Y.H. Wijnant Proceedings: Euronoise 2015, Maastricht [download]
Geluid en akoestiek bij onderwijshuisvesting ir. Theodoor Höngens Presentatie: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2015 [download]
‘het rechtens verkregen’ (binnen)niveau ir. Theodoor Höngens Presentatie: NSG-bijeenkomst Bouwbesluit en geluid, 22 september 2015 [download][url]
What you measure is what you get? – a novel approach for specifying and controlling acoustic quality of road surfaces Ard Kuijpers, Wout Schwanen, Jan van de Water, Willem-Jan van Vliet Proceedings: Euronoise 2015, Maastricht [download]
Ten years of rail roughness control in the Netherlands – Lessons learned Wout Schwanen, Ard Kuijpers, Job Torbijn Proceedings: Euronoise 2015 Maastricht [download]
Samen de juiste snaren raken ir. Sara Vellenga-Persoon Presentatie: Seminar Renovatie en Transformatie 'Samen de juiste snaren raken' 15 en 16 april 2015. In samenwerking met Imbema SMT B.V. en Isolgomma Srt. [download]
Noise annoyance due to radiation of steel bridges C.C. Tollenaar D.F. de Graaff Proceedings: Euronoise 2015, Maastricht [download]
Geluidhinder van beweegbare bruggen. Een steeds frequenter gehoord LFG-probleem Christiaan Tollenaar en Erik de Graaff Artikel: Geluid, 38e jaargang nr. 1, maart 2015
Defining the Acoustic Environment of (semi-) open Plan Offices ir. Sara Vellenga-Persoon, ir. Theodoor Hongens Proceedings: Euronoise 2015. Maastricht, The Netherlands, p1203-1208 [download]

Pagina's