Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Samen de juiste snaren raken ir. Sara Vellenga-Persoon Presentatie: Seminar Renovatie en Transformatie 'Samen de juiste snaren raken' 15 en 16 april 2015. In samenwerking met Imbema SMT B.V. en Isolgomma Srt. [download]
Noise annoyance due to radiation of steel bridges C.C. Tollenaar D.F. de Graaff Proceedings: Euronoise 2015, Maastricht [download]
Geluidhinder van beweegbare bruggen. Een steeds frequenter gehoord LFG-probleem Christiaan Tollenaar en Erik de Graaff Artikel: Geluid, 38e jaargang nr. 1, maart 2015
Defining the Acoustic Environment of (semi-) open Plan Offices ir. Sara Vellenga-Persoon, ir. Theodoor Hongens Proceedings: Euronoise 2015. Maastricht, The Netherlands, p1203-1208 [download]
Acoustic measurements in retrofit buildings lead to a sustainable design of a (semi-) open plan office Sara Vellenga-Persoon, Theodoor Hongens Proceedings: IBPC 2015 - 6th International Conference on Building Physics for a Sustainable Built Environment. Turin, Italy. [download]
Differences in noise regulations for wind turbines in four European countries Edwin Nieuwenhuizen, Michael Köhl Proceedings: Euronoise 2015 paper [download]
Rolweerstand betonwegen onderzocht Wim Kramer, Fred Reinink, Jan Hooghwerff Artikel: Rolweerstand betonwegen onderzocht, Cement 2015 nr. 3 [download][url]
Geluidwering gevel nader belicht (3), Karakteristieke geluidwering van de gevel nagenoeg overbodig Maarten van der Niet Artikel: Kluwer, blad Geluid, no. 1, maart 2015 [download]
Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek? Bert Peeters Presentatie: SilentRoads symposium 2015, Drijvend Paviljoen te Rotterdam [download][url]
Improved method for determining the absorption coefficient of high reflective surfaces Wout Schwanen, Gijsjan van Blokland Proceedings: Euronoise 2015, Maastricht

Pagina's