Titeloplopend sorteren Auteur(s) Gepubliceerd in Link
De evolutie van stille wegdekken: systeem versus praktijk Judith Doorschot en Ronald van Loon Artikel: Omgevingsweb, Online Magazine Geluid, oktober 2017 [url]
De ENDt-methode legt een relatie tussen het rolgeluid van wegverkeer en de oppervlaktetextuur van het wegdek R.C.L. van Loon, R.J. Dekkers, E. Bobbink, C.C. Tollenaar Proceedings: Infradagen 2012 (2012) [download]
De emissieterm uit het reken- en meetvoorschrift windturbines Edwin Nieuwenhuizen Presentatie: De emissieterm uit het reken- en meetvoorschrift windturbines, presentatie gegeven op de NSG Themabijeenkomst Windturbines [download]
De duurzaamheid van geluidreducerend asfalt J. Fijan, C.C. Tollenaar, J. Hooghwerff Proceedings: Infradagen 2012 (2012) [download]
De bouwfysicus als regisseur van de gezonde leefomgeving, vertaling van big data naar comfort en productiviteit. Sara Vellenga, Theodoor Hongens, Tom Bouwhuis Artikel: Bouwfysica 1-2017, kwartaalblad Nederlands Vlaams Bouwfysica Vereniging, p4-9 [download]
De bepaling van de wegdekcorrectieterm - de methode Cwegdek herzien J. Hooghwerff, W. van Keulen Proceedings: Wegbouwkundige Werkdagen (2002) [download]
Cwegdek-methode 2002: een evaluatie van het bronbeleid J.J.J. Doorschot, R.C.L. van Loon Proceedings: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2007) [download]
Cwegdek 2002 - het verhaal er om heen! M. Eijbersen, J. Hooghwerff Artikel: Geluid nr. 3, Kluwer, Alphen a/d Rijn (2004) [download]
CROW publiceert handreiking elementenverhardingen R.C.L. van Loon, M. Eijbersen Artikel: Geluidnieuws nr. 4, Utrecht (2009) [url]
Contactgeluid en Ketensamenwerking Seminar Imbema SMT ir. Sara Vellenga-Persoon, ing. Suzanne Dijs Presentatie: Seminar Imbema SMT - Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid - Hilversum - 14 juni 2016 [download][url]

Pagina's