Meetmethode: Statistical Pass-By ISO 11819-1

SPB-methode

De SPB-methode is gestandaardiseerd in de internationale norm ISO 11819-1. De meetmethode wordt gebruikt om de akoestische eigenschappen van het wegdek te bepalen.

Meetmethode

De SPB-methode is gestandaardiseerd in de internationale norm ISO 11819-1. Bij deze meetmethode wordt een microfoon op 7,5 meter uit het hart van de rijstrook geplaatst. Er wordt gemeten op 3,0 en/of 5,0 meter hoogte.

Bij iedere voertuigpassage worden het maximale A-gewogen geluidniveau en de voertuigsnelheid geregistreerd. De voertuigen worden ingedeeld in de categorieën lichte, middelzware en zware motorvoertuigen. De resultaten worden verwerkt in een spreidingsdiagram, waarin het maximale geluidniveau van een passage als functie van de logaritme van de snelheid staat weergegeven. Uit dit spreidingsdiagram wordt de best passende lineaire functie bepaald.

Naast het maximale optredende geluidniveau per passage wordt ook de spectrale verdeling in 1/3-octaafbanden gemeten.

De resultaten van de regressie-analyse van de metingen worden in de vorm van spreidingsdiagrammen weergegeven. Voor de regressielijn in het spreidingsdiagram geldt:

(1) LA,max = a + b · lg(v / v0)

               met:
               LA,max :      maximale geluidniveau tijdens een voertuigpassage [dB(A)
               a :           constante die het geluidniveau bij de referentiesnelheid aangeeft
               b :           constante die de snelheidsinvloed aangeeft
               v :           rijsnelheid [km/h]
               v0 :          referentiesnelheid [km/h]

Meetapparatuur

Bij de SPB-metingen wordt gebruik gemaakt van het door ons zelf ontwikkelde meetsysteem SToRM