gemiddelde windsnelheid

Rekenen aan de geluidsemissie van windturbines - data 2009 | resultaten

Voor de beoordeling van het geluid van windturbines is het nodig om de windtoestand ter plaatse van de windmolen te kennen. De lokale windtoestand is namelijk direct van invloed op de geluidsemissie. Hieronder de resultaten van de berekening.

Gebruikte gegevens

  • WGS84 latitude: °NB
  • WGS84 longitude: °OL
  • Ashoogte t.o.v. maaiveld: m

Resultaten

Terug naar het invoerscherm.