Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Geluidberekeningen van 30 km/h wegen, hoe doe je dat? J. Hooghwerff, M. Eijbersen, R.C.L. van Loon Proceedings: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2008) [download]
Geluid bij voegovergangen N. Booij, R.C.L. van Loon Proceedings: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2008) [download]
Effect van schermen: proefmetingen door IPL C.C. Tollenaar, J. Hooghwerff Proceedings: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2008) [download]
Gaan akoestische voorzieningen en bouwfysica samen? C.J.M. Burgmeijer Proceedings: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2008) [download]
Woningbouw bij hooggeluidbelaste locaties Theodoor Höngens Proceedings: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2007) [download]
The Noise Emission Model For European Road Traffic Bert Peeters, Gijsjan van Blokland Proceedings: IMAGINE [download]
Rail roughness monitoring in the Netherlands A.H.W.M. Kuijpers Proceedings: 9th International Workshop on Railway Noise (IWRN9), München (2007) [download]
Opwervelend stof van wegen J. Hooghwerff, G.J. van Blokland Proceedings: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2007) [download]
Evaluatie geluideigenschappen hoofdwegennet A. van Beek, J. Hooghwerff Proceedings: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2007) [download]
Cwegdek-methode 2002: een evaluatie van het bronbeleid J.J.J. Doorschot, R.C.L. van Loon Proceedings: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2007) [download]

Pagina's