Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Geluidschermen langs (spoor)wegen Jan Hooghwerff, Bert Peeters, Judith Doorschot en Wout Schwanen Artikel: Blad geluid, jaargang 41 nummer 2, juni 2018 [download]
Bronbeleid wegvoertuigen: verleden, heden en toekomst Erik de Graaff, Michael Dittrich en Johan Sliggers Artikel: blad Geluid, juni 2018 [download]
Stilste asfalt ligt op de snelweg Nettie Bakker Artikel: Verkeerskunde, september 2018 [download]
Meten aan geluidschermen Wout Schwanen en Willem-Jan van Vliet Artikel: Blad geluid, september 2018 [download]
Hoe stil kan een straatsteen zijn? Ronald van Loon en Frank Kolderie Artikel: Verkeerskunde, september 2018 [download]
Belevingsvlucht als nationaal geluidsexperiment Gijsjan van Blokland en Erik Roelofsen Artikel: Blad Geluid, september 2018 [download]
Normontwerp NEN 5077 mislukt, Meetresultaten worden onbetrouwbaar ir. Maarten van der Niet Artikel: Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2017 [download]
NEN 5077 wordt aangepast, Opsomming van voorgenomen wijzigingen ir. Maarten van der Niet Artikel: Kluwer, blad Geluid, no. 3, september 2017 [download]
Dunne deklaag eruit, geoptimaliseerd SMA erin? Judith Doorschot, Berry Bobbink en Paul Driessen Artikel: Blad Geluid, februari 2017 [download]
De evolutie van stille wegdekken: systeem versus praktijk Judith Doorschot en Ronald van Loon Artikel: Omgevingsweb, Online Magazine Geluid, oktober 2017 [url]

Pagina's