Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Geluidhinder van beweegbare bruggen. Een steeds frequenter gehoord LFG-probleem Christiaan Tollenaar en Erik de Graaff Artikel: Geluid, 38e jaargang nr. 1, maart 2015