Titeloplopend sorteren Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Akoestische kansen en bedreigingen elektrische voertuigen D.F. de Graaff, G.J. van Blokland Artikel: Tijdschrift Geluid nr. 2, p. 20-24, Kluwer, Alphen a/d Rijn (2011) [download]
Akoestische duurzaamheid stille wegdekken (resultaat vijf jaar monitoring) H. Dijkink, R.C.L. van Loon Artikel: Civiele Techniek nr. 2/3, Gorinchem (2008)
Akoestische duurzaamheid stille wegdekken H. Dijkink, P. Wilms, R.C.L. van Loon Proceedings: Infradagen CROW, Delft (2008) [download]
Akoestische beoordeling van wegdekken J. Hooghwerff Presentatie: Wegbouwkundige werkdagen, Doorwerth (2004)
Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit!! Christiaan Tollenaar, Leo Visser Artikel: CROW Infradagen 2014 [download][url]
Akoestisch gunstige indelingen van industrieterreinen A. von Meier, P.M. Buis, F. Dingemans Rapport: Ministerie V.R.O.M. nr. IL-HR-04-01 (1977)
Akoestisch comfort bij open kantoorconcepten S.A. Persoon Artikel: Bouwfysica 4-2011, kwartaalblad Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging [download]
Akoestisch comfort bij (open) flexibele kantoorconcepten: lessen uit de praktijk Sara Vellenga-Persoon Artikel: Bouwfysica 4-2013, kwartaalblad Nederlands Vlaams Bouwfysica Vereniging, p12-16 [download]
aging of low noise road surfaces and procedure to implement them in a classification system Gijsjan van Blokland, Ronald van Loon Proceedings: proceedings InterNoise 2011 [download]
Afwegingskader bepalen lokale luchtkwaliteit C.C. Tollenaar, R.V. Trommel Presentatie: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2010) [download]

Pagina's