Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
De kosten van de sanering industrielawaai in Nederland G.J. van Blokland Boek: Handboek Lawaaibeheersing nr. 6 (1990)
Meten en Beoordelen van Geluid op de Arbeidsplaats C.A. Nierop Rapport: rapport van de werkgroep Geluid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (1990)
Noise optimized road surfaces and further improvements by tyre choice A. von Meier, G.J. van Blokland, J.C.P. Heerkens Proceedings: INTROC (1990)
Uitbreiding van industriegeluid in woonwijken met betrekking tot sanering industrielawaai G.J. van Blokland, A. von Meier Rapport: Ministerie V.R.O.M. nr. GR-HR-01-03 (1989)
Zwart en stil ook op stedelijke wegen. Geluidabsorberende wegverharding binnen de bebouwde kom van Dordrecht A. von Meier, L.J.M. Jacobs Artikel: Geluid en Omgeving nr. 3 (1989)
Excess damping by residential areas with regard to industrial noise G.J. van Blokland Proceedings: Internoise (1988)
Stand der techniek van de lawaaibestrijding in bottelarijen G.J. van Blokland Artikel: Ministerie V.R.O.M. nr. LA-HR-02-15 (1987)
De invloed van rolgeluid op de geluidproduktie van wegvoertuigen A. von Meier, H.M. van de Meerendonk Rapport: Ministerie V.R.O.M. nr. GB-HR-19-01 (1987)
Propagation of sound from industrial sites through built-up areas C.A. Nierop, G.J. van Blokland Artikel: Proceedings of the Institute of Acoustics nr. 9 (1987) [download]
Afscherming van industrielawaai in woonwijken C.A. Nierop, H. Wolfert Artikel: Geluid en Omgeving nr. 2, Samsom, Alphen a/d Rijn (1987) [download]

Pagina's