Titeloplopend sorteren Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Bronbeleid wegvoertuigen: verleden, heden en toekomst Erik de Graaff, Michael Dittrich en Johan Sliggers Artikel: blad Geluid, juni 2018 [download]
Bouwfysica in Transitie: De bouwfysicus als regisseur van de gezonde leefomgeving. ir. Sara Vellenga Presentatie: Kennisdag Bouwfysica 2017, Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. [download][url]
Bijdrage Bouwbaak, deel 1 C.J. Sangers, P.H. de Vos Artikel: Geluid nr. 12 (1986)
Betonwegdekken als mogelijk stil alternatief Th. Grob, W. van Keulen Proceedings: NVWB contactdagen (1997)
Beoordeling gelijkwaardigheid suskasten Theodoor Höngens Artikel: Bouwwereld nr. 11 (1998)
Belevingsvlucht als nationaal geluidsexperiment Gijsjan van Blokland en Erik Roelofsen Artikel: Blad Geluid, september 2018 [download]
Begrippenlijst Geluidstechniek (herzien) C.A. Nierop, et al. Overig: Uitgave Vereniging van fabrikanten en ontwerpers van producten en installaties (VOG), Gorinchem (NL) (1997) [download]
Band/wegdekmodellering: mechanismen en modelvorming A.H.W.M. Kuijpers Proceedings: SilentRoads symposium, DAF museum, Eindhoven (2004) [download]
Band en wegdek: vragen om een gekoppeld milieubeleid D.F. de Graaff Proceedings: RIVM Workshop, Bilthoven (1999)
Ballastloos spoor: stil en goedkoop ?! A.H.W.M. Kuijpers Presentatie: Innovatieplatform Rail, Vught (2004) [download]

Pagina's