Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Een alternatief voor ZOAB op de N275 A.G. Kneepkens, W. van Keulen Proceedings: Wegbouwkundige Werkdagen (1998)
Experiences with and future developments of porous surfaces G.J. van Blokland Proceedings: International porous road surface congress, Madrid (E) (1997)
Hoe het wegdek de belangrijkste bron van voertuiggeluid is geworden D.F. de Graaff Proceedings: RIVM colloquium "Verkeer, milieu en techniek", Bilthoven (1997)
Geluidbeheersing in een metaalbewerkingsbedrijf C.A. Nierop Proceedings: lezing bijeenkomst Bond van Materialenkennis (1997)
Modelling sea-crane noise with SEA: How low can we go? C.A. Nierop, H.A. Holties, M. Deurhof, P. Geissler Proceedings: Internoise, p. 663-666, Budapest (H) (1997) [download]
Geluidkwaliteit, naar een beter kwantificeerbare leefomgeving voor het gehoor C.A. Nierop, U. Widmann, Th. Beckenbauer Artikel: Geluid nr. 4, Samsom, Alphen a/d Rijn (1997) [download]
Begrippenlijst Geluidstechniek (herzien) C.A. Nierop, et al. Overig: Uitgave Vereniging van fabrikanten en ontwerpers van producten en installaties (VOG), Gorinchem (NL) (1997) [download]
Een nieuw systeem voor het meten van de absorptiecoëficiënt van stille wegdekken W. van Keulen Artikel: Geluid nr. 3, p. 123-125 (1997)
Betonwegdekken als mogelijk stil alternatief Th. Grob, W. van Keulen Proceedings: NVWB contactdagen (1997)
Absorptiemeting ZOAB mogelijk zonder boring W. van Keulen Artikel: Wegen nr. 5 (1997)

Pagina's