Titel Auteur(s) Gepubliceerd in Link
Geluidsonderzoek is vaak nodig. Saskia Hardeman en Ronald Gijsel : Transport en Logistiek, nummer 7, 2019 [download]
Mengen wonen en werken door dezonering Ronald Gijsel en Jan Oudelaar Artikel: Rom, februari 2016, pagina 21-23 [download]
Opheffen van gezoneerde industrieterreinen Drs. Jan Oudelaar Presentatie: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2014 [download]
Zoneringen tegen het licht S.N. Hoogzaad, R.A.O. Gijsel Proceedings: congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, Nieuwegein (2009) [download]
Wet geluidhinder: 30 jaar oud en nog steeds verrassend! R.A.O. Gijsel, E. Nieuwenhuizen, S.N. Hoogzaad Artikel: Tijdschrift Geluid nr. 2, p. 18-21, Kluwer, Alphen a/d Rijn (2009)