Akoestiek in de kerk

zaalakoestisch ontwerp kerkgebouwen

Theodoor Höngens: "Kerken zijn plaatsen van ontmoeting. Mensen komen bij elkaar om te zingen, te luisteren of gewoon om stil te zijn. Het ontwerpen van een kerk gaat over architectonische vormgeving en over beleving. Het geluid is daarbij een belangrijke sfeermaker. "

Geluidsontwerp 

Samenzang vraagt om een mooie galm in de kerk en lezingen vragen om een goede spraakverstaanbaarheid. Deze wensen zijn tegenstrijdig. In de meeste bestaande kerkgebouwen is een lange galm aanwezig, waardoor de spraakverstaanbaarheid te wensen over laat. Een op de bezoekers gerichte audio installatie is dan een welkome aanvulling op het gebouw. Voor een nieuw te bouwen kerk ligt de uitdaging nog volledig open. Wij ondersteunen het ontwerpen van kerken met een praktisch geluidsadvies waarbij het bouwkundig ontwerp en het audio ontwerp samen komen. Voor het installatietechnisch ontwerp werken wij samen met Wesotronic BV

Meet- en rekentools

Voor het ontwerpen van een geluidsomgeving gebruiken wij meet- en rekentools. In bestaande kerkgebouwen meten wij diverse zaalakoestische parameters zoals de nagalmtijd, de helderheid en de spraakverstaanbaarheid. Op basis daarvan kan een goed advies worden opgesteld voor maatregelen aan de ruimte of voor aanpassingen aan de audio installatie.

Voor nieuwbouw is een range van tools beschikbaar van eenvoudige rekenregels tot meer complexe rekenmodellen die rekenen met een driedimensionaal stralenmodel. 

Ervaring

Binnen Nederland hebben wij een bijdrage geleverd aan het geluidsontwerp van:

  • de Thamerkerk te Uithoorn
  • de Open Hof Kerk te Aalsmeer
  • de Johannes de Doper Kerk te Mijdrecht
  • de Willibrordkapel te Heiloo

De collega's van Muller-BBM laten hier diverse referentie projecten zien buiten Nederland. 

Rechts is het artikel 'Geluid in een breekbare balans' te downloaden waarin de perfecte akoestiek wordt beschreven van het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Scherpenzeel.