Stille treininterieurs

Werken aan een stiller tram- of treininterieur

Ard Kuijpers: "Het interieurgeluid in een railvoertuig bepaalt voor een groot deel het comfort van de reizigers en van het personeel. Logisch dat het een rol speelt bij de aanschaf en modernisering van railvoertuigen. Hoeveel interieurgeluid is acceptabel bij welke voertuigen? Welke realistische eisen kunnen we stellen bij aanschaf van een voertuig? Hoe kan ik als leverancier aantonen dat ik aan een bepaalde eis voldoe? Als geluid enthousiastelingen weten wij al die vraagstukken handen en voeten te geven. Vragen rondom geluidinterieur zijn zelden standaard. Gelukkig maar, want dat geeft ons alle ruimte om creatief na te denken."

De grillige wereld van geluid op de rails

Het materieel van het spoorwegnet ontwikkelt zich. Fabrikanten brengen nieuwe treintypes op de markt en bestaande treinstellen worden omgebouwd en gemoderniseerd. Geluid is altijd een issue. Hoe maken we interieurgeluid voorspelbaar, grijpbaar, concreet? Zodat we bij aanschaf, productie en ombouw weten waar we aan toe zijn?

M+P maakt de vraag helder

Als het om geluid en rails gaat, reizen we al een hele tijd mee. We kennen de routes en weten welke factoren met elkaar samenhangen. En dus kunnen we de juiste vragen stellen aan onze klanten. Soms is de vraag naar een geluidsmeting eigenlijk een verkapte wens om een geluidprobleem op te lossen. Of gaat het erom een geluideis goed te formuleren. 

Een veelheid aan projecten

Geluid op het spoor is een wereld op zich en de projecten voor klanten als NS en GVB zijn divers. We stelden bijvoorbeeld een programma van eisen op om de aanschaf van nieuwe railvoertuigen te sturen op interieurgeluid, en ontwierpen een model waarmee je vooraf kunt aantonen of een nieuw type spoorconstructie gaat leiden tot toename van interieurgeluid. M+P was onderdeel van een expertteam waarin het geluid dat alleen voorkwam in een bepaald type trein in een bepaalde tunnel werd onderzocht. Uiteindelijk werden oorzaak en oplossing gevonden.