Test track ISO 10844

Wereldwijd test tracks beoordelen naar ISO 10844 norm

Wout Schwanen: "banden- en voertuigfabrikanten weten hoe belangrijk het is om regelmatig de kwaliteit van pass-by test tracks te controleren. Wijkt de kwaliteit, die is vastgelegd in de ISO norm 10844:2014, teveel af, dan krijg je problemen met je COP testen of geef je teveel geld uit aan het te stil maken van je band of voertuig. Dat weten de fabrikanten en daarom krijgen we inmiddels wereldwijd opdrachten voor het certificeren van Pass-By and Coast-by tracks".

Exterior noise test facilities zijn belangrijk in de meetketen

Om aan de steeds scherpere limiet waardes voor auto's, vrachtwagens en banden te kunnen voldoen, moet u uw heel meet keten op orde hebben. Het wegdek van uw pass-by track blijkt een essentiëel onderdeel daarin te zijn. Een te open en te glad wegdek, levert een te lage meetwaarde, die bij COP testen voor problemen kunnen zorgen. Is het wegdek te ruw dan bent u uw voertuig of band nodeloos stiller aan het maken. Ook als u een onafhankelijke test organisatie bent, dan wilt u uw opdrachtgevers de juiste test resultaten geven, die niet beïnvloed mogen worden door eventuele afwijkingen van uw test terrein.

voortrekkersrol in ISO-commissie

Wij kennen al tientallen jaren de groete invloed van het wegdek op het geluidniveau van wegvoertuigen en deze kennis hebben we succesvol in kunnen brengen in een ISO werkgroep onder leiding van Michelin met auto- en bandenfabrikanten. Met de resultaten van onze round robin test en rekenmodellen voor band/wegdek interactie hebben we in de werkgroep een modernisering uitgevoerd van de testmethoden en testwaarden. In 2014 is dit wereldwijd geaccepteerd in de vorm van een ISO standaard en per 2012 ook onderdeel geworden van de formele testprotocollen in de EU en de ECE.

wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen de in 10844:2014 gestandaardiseerde test- en beoordelingsprotocollen voor uw pass-by track uitvoeren en de resultaten rapporteren. Hiermee kunt u de conformiteit van uw track bij de notified body onderbouwen. Met praktische verbeteringen is het systeem wereldwijd inzetbaar en kan met uitzondering van Brazilië en China i.v.m. de complexe douane procedures daar, op korte termijn gepland worden. We zijn inmiddels ook in staat uw coast-down track and uw wet-skid track te checken op de relevante wegoppervlak eigenschappen.

Bij nieuwbouw of vernieuwing adviseren wij de wegenbouwfirma en kunnen op basis van kleine test samples aanwijzingen geven voor de asfaltmix en de inbouw van de track.