toetsen van bouwplan voor vergunningen

Voldoet uw ontwerp aan het Bouwbesluit en PvE?

Maarten van der Niet: "De overheid staat in beginsel niet toe dat u bouwt zonder een vergunning. Bij de vergunningsaanvraag (WABO) ligt de bewijslast, dat het gebouw aan de geldende wet- en regelgeving voldoet, bij de aanvrager. Wij toetsen of het bouwplan voldoet aan alle bouwfysische en energetische eisen uit het Bouwbesluit. Of indien een opdrachtgevers specifieke eisen heeft aan een Programme van Eisen. Indien niet wordt voldaan, dan hebben wij alle kennis en ervaring in huis om een u een goed, pragmatisch advies te geven over aanpassingen van het ontwerp.

Onze aanpak

M+P toetst bouwplannen aan de bouwregelgeving en aan een Programma van Eisen (PvE). Bouwplannen verschillen sterk van elkaar. M+P scant op hoofdlijnen welke bouwfysische en energetische aspecten van belang zijn voor uw bouwplan. U weet dan snel wat relevant is voor de vergunningsaanvraag, en wat de bijbehorende kosten zijn.

Bouwfysische en energetische eisen

M+P toetst of het bouwplan voldoet aan alle bouwfysische en energetische eisen uit het Bouwbesluit, bijvoorbeeld:

 • geluidswering gevel
 • lucht- en contactgeluidsisolatie
 • galm in verkeersruimten
 • oppervlaktecondensatie (koudebrug)
 • daglicht
 • thermische isolatie
 • energieprestatie

Daarnaast is het voor de exploitatie/verkoop/verhuur van het gebouw van belang dat ook andere bouwfysische aspecten worden getoetst, bijvoorbeeld:

 • inwendige condensatie
 • bezonning/beschaduwing
 • windklimaat
 • trillingshinder

Meer gebruikerscomfort dan het Bouwbesluit

Mocht een goed PvE ontbreken en de het Bouwbesluit onvoldoende eisen stellen om een comfortabel gebruik van een gebouw mogelijk te maken, dan kunnen wij voor u een op de situatie aangepast PvE opstellen.