Bouwelementen in zicht

Thermografisch onderzoek geeft snel inzicht in thermische prestaties

Maarten van der Niet: "Thermografisch onderzoek met een warmtebeeldcamera maakt het mogelijk om snel inzicht te krijgen in de thermische prestaties van bouwelementen en zelfs hele gebouwdelen, zonder dat hiervoor destructief onderzoek noodzakelijk is."

Thermografie is een visuele inspectiemethode. Warmtestraling wordt door ieder object uitgezonden, maar is onzichtbaar voor het menselijk oog. Deze straling kan echter worden omgezet naar een afbeelding met behulp van een warmtebeeldcamera. Hiervoor is het noodzakelijk dat er voldoende temperatuurverschil is tussen de verschillende objecten, en dat de objecten niet worden afgeschermd. Ook is het noodzakelijk dat een afbeelding voldoende resolutie heeft om bouwkundige details te kunnen onderscheiden. Onze meetapparatuur is speciaal geselecteerd om aan deze randvoorwaarden te kunnen voldoen. Daarnaast zijn wij getraind om een afbeelding snel en correct te interpreteren en deze te vertalen naar praktische oplossingen.

Er kan bijvoorbeeld twijfel zijn of de thermisch isolatie wel overal is aangebracht. Daarnaast kan een warmtebeeldcamera helpen bij vochtgerelateerde problemen, omdat de isolatiewaarde van bouwmaterialen vaak afhankelijk is van of ze nat of droog zijn."

Een thermografische inspectie wordt gebruikt voor:

  • het vaststellen van het warmteverlies van een gebouw;
  • het vaststellen van de kwaliteit van het (op)geleverde werk;
  • het diagnosticeren van een specifiek probleem (koude, tocht, vocht/lekkage).

De voordelen van thermografisch onderzoek zijn:

  • het wordt uitgevoerd zonder schade aan het gebouw aan te brengen (geen hak- en breekwerk);
  • het geeft snel een compleet beeld van het gebouw, waarbij inzicht wordt verkregen in de grootte van het probleem (lokaal?, systematisch terugkerend?);
  • het kan dienen als bewijs om aannemers op hun geleverde kwaliteit aan te spreken.

Wij voeren het onderzoek uit volgens NEN-EN 13187:1998. Deze norm is voorgeschreven door BREEAM-NL.