Absorptie metingen en productontwikkeling

Product optimalisatie geluidsabsorptie

Wout Schwanen: "Geluidsabsorptie is een belangrijke materiaaleigenschap in de bouw en in de civiele techniek. Absorberende geluidsschermen naast het spoor en de weg zorgen voor de bescherming van omliggende woningen. In kantoren en scholen zijn absorberende plafond- en wandpanelen essentieel voor een goede ruimteakoestiek. Verschillende omgevingen vragen echter om een andere benadering van de akoestische absorptie. Samen met u stemmen wij de functionaliteit van uw product af met de gewenste geluidsabsorptie.

Impedantiebuis

In een voorstadium kunnen snel diverse proefstukken worden onderzocht en met elkaar vergeleken door metingen in de impedantiebuis volgens ISO 10534-2. De meetresultaten zijn bedoeld als handvat voor verdere productontwikkeling, zodat de optimale combinatie kan worden gezocht in de opbouw en de akoestische eigenschappen. Vanuit onze brede ervaring en akoestische kennis dragen wij suggesties aan voor alternatieve ontwerpkeuzes.

In-situ meting

Ook in een bestaande situatie kunnen we de absorberende eigenschappen van uw product meten. Hiervoor hebben we verschillende meetmethoden beschikbaar. Zo kunnen we gebruik maken van de vrije veld methode volgens ISO 13472-1 maar beschikken we ook over de mogelijkheid om de absorptie van geluidschermen te meten volgens de norm EN 1793-5. Deze metingen hebben een aantal voordelen: De meting kan op locatie en relatief snel worden uitgevoerd.

 

Laboratorium meting

Het definitief ontwerp kan worden beproefd in een galmkamer. Hiervoor maken wij gebruik van het Van Dorsser Laboratorium in Den Haag. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om metingen uit te laten voeren in het laboratorium te Planegg bij ons zusterbedrijf Müller-BBM.In de galmkamer wordt de akoestische absorptie van het product bepaald volgens ISO 354. De resultaten worden gebruikt om de volledige absorptiespecificaties te bepalen, waaronder de geluidabsorptieklasse en diverse ééngetalsaanduidingen zoals DL, αw en NRC.