SPERoN/AOT akoestische optimalisatie tool

Pionieren met softwareontwikkeling in de cloud: rekenmodel voor band- en wegdekgeluid

Ard Kuijpers: "Om wegdekken stiller te krijgen, moet er gerekend worden. Dat is een complexe zaak die meestal uitbesteed moet worden aan bureaus. Hoe kunnen wegenbouwers, onderzoekers en overheden zelf aan de berekeningen komen, zonder steeds een externe ingenieur in te hoeven schakelen? Die vraag stelde Rijkswaterstaat DVS in 2006 aan Europese bureaus. Het einddoel was een toegankelijk en gebruiksvriendelijk rekenmodel. Samen met Chalmers Universiteit in Zweden en onze zusterfirma Müller-BBM overtuigden we Rijkswaterstaat van een server/client toepassing, waarbij een krachtige rekenserver in de cloud opdrachten uitvoert die bijvoorbeeld een onderzoekers via zijn eigen computer ingeeft. We wonnen de opdracht en maakten het eerste stiller wegdek rekenprogramma in de cloud."

Maak het de gebruikers makkelijk

We wilden niet alleen een model maken: we willen wegenbouwers en onderzoekers faciliteren om het wegdek stiller te maken. Het rekenprogramma moest voor een grote groep toegankelijk zijn. In 2006 dacht je nog niet zo snel aan de cloud, want het fenomeen had nog niet de grootschaligheid van nu. We wilden ook gebruik maken van alle gegevens die er al zijn over wegdektypes en moesten dus ook een database met invoergegevens. Alles om het de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken.

SPERoN: De Acoustic Optimization Tool

We zijn trots op het eindresultaat: wegenbouwers, universiteiten, adviesbureaus en wij zelf gebruiken SPERoN om de geluidproductie van het wegdek te verbeteren. De gebruiker bewerkt en bekijkt de invoergegevens op zijn eigen computer, stuurt vervolgens een rekenopdracht naar de server en krijgt zijn resultaten om er op zijn eigen computer. De kostbare resultaatgegevens zijn beschermd zodat ze alleen voor de gebruiker toegankelijk zijn. De tool heeft ook een database waarin de gebruiker invoergegevens kan opzoeken. 

Agile ontwikkelen

We ontwikkelden de software samen met de klant, dus we bleven in contact en verbeterden de software stap voor stap. We haalden deadlines makkelijker, de opdrachtgever wist waar hij aan toe was en we bleven verbeteren.