Kwaliteitscontrole bouw

Kwaliteitscontrole bij oplevering gebouw

Maarten van der Niet: “In de bouwwereld geven wet- en regelgeving en het bestek de geluidseisen. Bij oplevering van een gebouw wilt u als aannemer of projectontwikkelaar controleren of de gebouwde kwaliteit voldoet. M+P meet of de gerealiseerde voorzieningen voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen. Ook kunt u als gemeente met controlemetingen vaststellen of wordt voldaan aan de waarden die zijn opgenomen in wet- en regelgeving.”

Geluidsmetingen volgens nationale en internationale normen

De metingen voeren wij uit volgens nationaal en internationaal vastgestelde normen. De resultaten geven inzicht in eventuele verbetermogelijkheden. Wij kunnen onder meer de volgende onderdelen voor u meten:

  • geluidsisolatie van bouwkundige situaties, zowel tussen ruimten onderling (geluidsisolatie) als tussen buiten en binnen (geluidwering gevel)
  • geluid geproduceerd door installaties
  • hoeveelheid geluidsabsorptie (nagalm) in een ruimte

Meer dan standaard

Ook als er geen standaard metingen zijn om de bouwkwaliteit te controleren, bent u bij ons aan het goede adres. Zo hebben wij een meetmethode ontwikkeld waarmee op de bouwplaats de kwaliteit van de zwevende dekvloer kan worden beoordeeld, ruim voor de oplevering plaats vindt. Het gebouw voldoet meestal pas laat in het bouwproces aan de meetcondities uit de norm. Als op dit late moment een onderschrijding van de grenswaarde wordt gemeten, dan zijn er nauwelijks nog mogelijkheden om de kwaliteit te corrigeren. Onze metingen kunnen plaatsvinden zodra de zwevende dekvloer voldoende is uitgehard.