Actueel

 
Blog

Toeslag voor bijzondere geluiden minder eenvoudig dan het lijkt

 
Wettelijk kaderIndien geluiden met een tonaal of impulsachtig karakter duidelijk hoorbaar zijn ter...
 
Blog

Treinen met lage instapvloeren

 
Door de instapvloer op gelijke hoogte te brengen met het perron wordt het comfort van reizigers...
 
Blog

Cursussen, workshops en trainingen over geluid, trillingen, luchtkwaliteit, comfort

 
Vaak zijn onze klanten net zo nieuwsgierig als we zelf zijn. "Hoe werkt dat nou met die decibellen...
 
Nieuws

Verkoop Raaks 3 gestart

 
Raaks 3De projectlocatie – op de hoek van de Wilhelminastraat en de Zuiderstraat – is de laatste...
 
Blog

Onderzoek geluid en luchtkwaliteit bij realisatie van ondergrondse parkeergarage in Amsterdam

 
VerkeersstromenDe aanleg van de garage is een grote opgave. Eén van de zaken die beschouwd moet...
 
Nieuws

Beleidskeuzes en kosten/baten voor geluidmaatregelen

 
Nationale en lokale overheden moeten vaak beslissingen nemen over het wel of niet plaatsen van...
 
Blog

"Lean and smart" geluid monitoren voor ProRail

 
We helpen ProRail om het effect van verschillende systemen voor spoorstafconditionering te...
 
Blog

Monitoren met betekenis

 
Waarom monitoren?Proceseigenaren willen weten hoe ze hun proces kunnen optimaliseren binnen de...