Actueel

 
Events

SilentRoads 2019 - Meting versus model: een hoop kabaal om niks?

 
Onderwerp van gesprek was de al dan niet bestaande tegenstelling tussen metingen en...
 
Blog

Plandrempels provincies verkleuren nauwelijks

 
Derde tranche actieplan geluidDe Europese richtlijn Omgevingslawaai verplicht de lidstaten om...
 
Blog

Geluid van spoorwegemplacementen in de nieuwe omgevingswet

 
Wat gaat er veranderen?Kort gezegd: het geluid afkomstig van de treinen wordt meegenomen in de...
 
Blog

Geluidmeting aan elektrische vuilnisauto voor Geesinknorba

 
Geesinknorba heeft haar productlijn uitgebreid met twee volledig elektrische huisvuilwagens. Het...
 
Nieuws

Beleidskeuzes en kosten/baten voor geluidmaatregelen

 
Nationale en lokale overheden moeten vaak beslissingen nemen over het wel of niet plaatsen van...
 
Blog

"Lean and smart" geluid monitoren voor ProRail

 
We helpen ProRail om het effect van verschillende systemen voor spoorstafconditionering te...
 
Blog

Monitoren met betekenis

 
Waarom monitoren?Proceseigenaren willen weten hoe ze hun proces kunnen optimaliseren binnen de...