Actueel

 
Blog

Beheersing van geluid en trillingen bij datacenters of -hotels

 
Geluidsgrenswaarden voor datacentersBij de oprichting van een datacenter dient de geluidsbelasting...
 
Blog

Vinger aan de pols bij bouwlawaai

 
Het bouwplanVolgens plan zou op twee percelen tegelijk geheid worden met in totaal vier...
 
Nieuws

Nieuwe windgegevens voor het berekenen van geluid van windturbines beschikbaar

 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude dataset is dat nu ook winddata is ontsloten...
 
Blog

Voorkom geluidhinder in straten met elementenverhardingen

 
30 km/h gebiedVeel straten met elementenverhardingen worden ingericht als een 30 km/h gebied en...
 
Nieuws

Beleidskeuzes en kosten/baten voor geluidmaatregelen

 
Nationale en lokale overheden moeten vaak beslissingen nemen over het wel of niet plaatsen van...
 
Blog

"Lean and smart" geluid monitoren voor ProRail

 
We helpen ProRail om het effect van verschillende systemen voor spoorstafconditionering te...
 
Blog

Monitoren met betekenis

 
Waarom monitoren?Proceseigenaren willen weten hoe ze hun proces kunnen optimaliseren binnen de...
 
Nieuws

Kwaliteitscertificaat opnieuw toegekend

 
Op vrijdag 31 maart 2017 (vestiging Vught) en donderdag 13 april 2017 (vestiging Aalsmeer) is door...