RonaldGijsel

Profiel

Publicaties

2019

 
Geluidsonderzoek is vaak nodig.
[download]
 

2016

 
Mengen wonen en werken door dezonering
[download]
 

2014

 
Opheffen van gezoneerde industrieterreinen
[download]
 

2009

 
Zoneringen tegen het licht
[download]
 
Wet geluidhinder: 30 jaar oud en nog steeds verrassend!