Wet geluidhinder

Datum: 
maandag, 1 januari, 1979
de Wet geluidhinder wordt aangenomen en treedt gefaseerd in werking. Wij werkten mee aan de totstandkoming. Na invoering begint onderzoeks- en advieswerk voor omgevingsgeluid begint sterk te groeien.