Wijziging status N200 geeft ruimte aan woningbouw

Het gebied rond het station Sloterdijk ondergaat een transitie naar een stedelijk gebied met woningbouw. Dit is in het bestemmingsplan Sloterdijk mogelijk gemaakt. Een van de belemmerende factoren was de status 'autoweg' van de N200. Deze status is recent gewijzigd naar gebiedsontsluitingsweg, waarmee een eerste stap is gezet naar de mogelijkheden voor woningbouw in de strook langs de Haarlemmerweg. M+P adviseerde de Gemeente Amsterdam bij de wijziging.

Groot onderhoud

In onze blog Sloterdijk: meer ruimte voor wonen schetsen wij de mogelijkheden die ontstaan door de wijzigingen aan de weg. In het kader van groot onderhoud krijgt de weg een nieuw profiel, wordt de rijsnelheid verlaagd en komt er een geluidsreducerende wegverharding. Dit heeft belangrijke positieve invloeden op de leefomgeving en daarmee op kansen voor woningbouw. Het verkeersbesluit is onlangs gepubliceerd.

Een ander toetsingskader

Nu de status van de weg is gewijzigd van 'autoweg' naar gebiedsontsluitingweg, verandert het toetsingskader voor de geluidsbelasting volgens de Wet Geluidhinder naar een 'binnenstedelijke situatie' en zijn er ruimere ontheffingsmogelijkheden voor een hogere grenswaarde. Dat maakt het toepassen van 'dove gevels' als gevolg van geluid door het wegverkeer niet meer noodzakelijk. Dit was vooralsnog het geval in de noordelijke strook met gebouwen langs de Haarlemmerweg. 

Eerste stap naar woningbouw

De wijziging van de status van de weg is de eerste stap om ook het gebied direct langs de Haarlemmerweg te betrekken bij de (woning)bouwplannen. De overige stappen, waaronder het aanpassen van de geluidsproductieplafonds, zijn gepland na het onderhoud. Tot dan wordt de geluidsbelasting nog vastgesteld op basis van de huidige gegevens uit het geluidsregister wegverkeer.

 

Mei 2017

 
Actueel type:
Blog
Blog

Internationaal vergelijk van geluidmeetsystemen voor wegmetingen

 
Op 16 en 17 mei 2017 vonden internationale Round Robin Testen plaats voor de SPB- en CPX-...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Transformatie voormalig Kadastergebouw tot woongebouw “De Landmeter”

 
De Segesta Groep is gestart met de transformatie van het voormalige Kadastergebouw tot een nieuw...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Invulling geven aan CO2-reductie

 
CO2-reductie is belangrijk voor onze duurzame samenleving. Op twee manieren dragen wij daaraan bij...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Ombouw World Wide Building tot woongebouw “NEXTbuilding”

 
De Heemraad projectontwikkeling gaat het huidige kantoorgebouw World Wide Building transformeren...