Werk in uitvoering Ferdinand Bolstraat 71-77

Het bouwplan "Ferdinand Bolstraat 71-77" omvat 450 m² winkeloppervlak en 9 appartementen in Amsterdam. M+P was akoestisch en bouwfysisch adviseur bij dit project.

Fases

Vanaf het einde van het voorontwerp zijn wij betrokken bij dit bouwplan. Wij hebben de omgevingsvergunningsaanvraag begeleid op de bouwfysische aspecten uit het Bouwbesluit (hoofdstuk gezondheid) en aspecten geluid en trillingen uit het Activiteitenbesluit. Het bouwplan is ontworpen door Rappange in opdracht van Prowinko.

Onderzoeken

De belangrijkste onderzoeken voor de omgevingsvergunning betroffen:

  • warmte, meer specifiek warmtetransport in bouwconstructies (thermische isolatie, koudebruggen)
  • daglicht
  • geluidwering gevel
  • interne geluidsisolatie (lucht-geluidniveauverschil, contact-geluidniveau)
  • geluidsabsorptie
  • geluidsuitstraling van installaties voor luchtverversing en koudelevering
  • trillingen van liften en koelmachines

Doelstelling

Door bestaande locaties opnieuw te ontwikkelen blijft een winkelstraat aantrekkelijk. In tijden van oplopende leegstand van winkels is dit erg belangrijk. Wij hebben veel ervaring op het gebied van renovatie en/of herontwikkeling van bestaande panden die bijdragen aan het aantrekkelijk blijven van een winkelgebied voor het publiek.