Weer twee jaar monitoring van de geluideigenschappen van wegdekken

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we de komende twee jaar de grootschalige monitoring van geluideigenschappen van wegdekken uit op het Nederlandse rijkswegennet. We voeren vergelijkbare monitoringsprogramma's ook uit voor provincies en gemeentelijke wegbeheerders. Een logistieke uitdaging die heel wat oplevert. Voor Rijkswaterstaat monitoren we al tien jaar de proefvakken met stil asfalt. Inmiddels is een grote hoeveelheid resultaten verzameld om analyses van het tijdsgedrag van stille wegdekken uit te voeren.

We beschikken over een ruime capaciteit aan geavanceerde meetapparatuur voor de uitvoering van deze opdracht. Bekend zijn de ISO-gestandaardiseerde meetmethoden om het geluid van wegdekken te bepalen: de SPB-methode en de CPX-methode.
De recente opdracht van Rijkswaterstaat is aanleiding geweest om het aantal CPX-meetsystemen uit te breiden en te vernieuwen. Voor het onderzoek in Nederland staan momenteel drie CoMet meetsystemen ter beschikking.

Met deze monitoringsopdrachten leveren we een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis en inzichten in de geluideigenschappen van stille wegdekken. Vooral het onderwerp ‘ontwikkeling geluideigenschappen gedurende de levensduur’ is momenteel een thema waarvoor veel interesse is. De nieuwe monitoringsopdracht geldt voor een periode van twee jaar met mogelijkheden voor verlenging.

 

Juli 2014

 
Actueel type:
Blog
Blog

Nieuwe Grootschalige Achtergrondconcentratiekaarten luchtkwaliteit vrijgegeven

 
De nieuwe GCN kaarten zijn vorige maand door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Update geluidlimieten auto’s en vrachtwagens officieel gepubliceerd

 
Bijna ongemerkt is op 27 mei jl. de update van de geluidlimieten van wegvoertuigen officieel...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Website stillerverkeer.nl opgeheven

 
De website stillerverkeer.nl is per 1 juli 2014 uit de lucht. Deze website was sinds 2001 een...