Website stillerverkeer.nl opgeheven

De website stillerverkeer.nl is per 1 juli 2014 uit de lucht. Deze website was sinds 2001 een belangrijke bron van informatie over reken- en meetvoorschriften, stille wegdekken en andere geluidmaatregelen.

De website stillerverkeer.nl is door CROW en het toenmalige ministerie van VROM in het leven geroepen om kennis en ervaring rond de toepassing van stille wegdekken breed beschikbaar te maken.

De website is in september 2001 gelanceerd en bevatte sindsdien uitgebreide informatie over geluidmaatregelen en reken- en meetvoorschriften. M+P heeft in opdracht van CROW de website opgezet en sinds de lancering onderhouden en beheerd.

De informatie over reken- en meetvoorschriften is overgeheveld naar Infomil.

Op die website worden voortaan ook de Cwegdek-rapporten gepubliceerd.

De actuele bijlagen (inclusief toelichting) van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 zijn ook hiernaast beschikbaar.

 

Juli 2014

 
Actueel type:
Blog
Blog

Nieuwe Grootschalige Achtergrondconcentratiekaarten luchtkwaliteit vrijgegeven

 
De nieuwe GCN kaarten zijn vorige maand door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Weer twee jaar monitoring van de geluideigenschappen van wegdekken

 
In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we de komende twee jaar de grootschalige monitoring van...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Update geluidlimieten auto’s en vrachtwagens officieel gepubliceerd

 
Bijna ongemerkt is op 27 mei jl. de update van de geluidlimieten van wegvoertuigen officieel...