Wat is het effect van het wegdektype op brandstofverbruik vrachtwagens?

Het type wegdek heeft significant invloed op de CO2-emissie van het verkeer. Voor personenauto's is het effect bekend. Rijskwaterstaat heeft ons opdracht gegeven om het ook te onderzoeken voor vrachtwagens. Zorgt bijvoorbeeld Tweelaags ZOAB voor een lagere rolweerstand en daarmee minder brandstofverbruik en minder emissies? Echt een onderzoek voor ons: er wordt diepgaande kennis van wegdekeigenschappen en voertuigtechniek gevraagd, gecombineerd met ervaring in experimenteel onderzoek.

Slim en duurzaam

De regering heeft de ambitie om de infrastructuur slimmer en duurzamer te maken. De Minister heeft recent haar ambitie in een brief aan de Tweede Kamer concreet gemaakt: de netwerken die Rijkswaterstaat beheert (hoofdvaarwegennet, hoofdwegennet en hoofdwatersysteem) moeten in 2030 energieneutraal zijn. Er zijn allerlei plannen om dat voor elkaar te krijgen, vooral gericht op het verminderen van de emissie die Rijkswaterstaat zelf kan beïnvloeden, zoals bij de aanleg en onderhoud van wegen. Gelukkig is er ook aandacht voor maatregelen die effect hebben op de uitstoot van de gebruikers, het verkeer zelf. De totale CO2-emissie van de weg komt namelijk voor 95% uit de uitslaat van de voertuigen, slechts 5% heeft te maken met aanleg en onderhoud van de weg. De Minister gaat de ontwikkeling van asfalt met een lagere rolweerstand stimuleren. Goed plan, maar er zijn op dit moment al wegdektypen die beter zijn dan andere.

Wegdektype en rolweerstand

In de afgelopen drie jaar hebben wij in opdracht van o.a. Rijskwaterstaat en de provincie Gelderland verschillende onderzoeken gedaan naar de relatie tussen wegdektype en de rolweerstand van voertuigen. Veel inzicht is opgebouwd hoe stille wegdekken met een lagere rolweerstand kunnen bijdragen aan verminderd brandstofverbruik en CO2-uitstoot door weggebruikers. Voor lichte voertuigen is bijvoorbeeld een rolweerstandvermindering van circa 10% aangetoond – equivalent aan 2 - 3% minder CO2 uitstoot – voor het rijden op een (fijn) tweelaags ZOAB wegdek in plaats van een gewoon ZOAB wegdek. Dat lijkt weinig, maar als je nagaat wat dat betekent voor de totale hoeveelheid voertuigkilometers, dan gaat het voor het hoofdwegennet om honderden ktons CO2 per jaar.

Effect voor vrachtwagens

Voor vrachtwagens is het effect nog niet goed bekend. Dat heeft te maken met het feit dat het veel lastiger is om dit soort effecten nauwkeurig te onderzoeken. De technologie voor metingen is nog sterk in ontwikkeling en de uitdaging is om kleine verschillen statistisch significant vast te stellen. Wij hebben een uitgekiende aanpak bedacht, die gebaseerd is op nauwkeurige brandstofverbruiksmetingen, gecombineerd met inzicht vanuit modelwerk. De uitvoering van het onderzoek is voor 2016 gepland.

Duurzame infrastructuur

Het thema infrastructuur en duurzaamheid is een van de onderwerpen die we belangrijk vinden en waar we de nodige ervaring en expertise voor hebben. Behalve de onderzoeken naar rolweerstand van wegdekken, blijkt dat ook in de betrokkenheid bij de labeling van wegdekken en autobanden en de adviezen waarbij we op een integrale manier naar de weg kijken: geluid, rolweerstand, luchtkwaliteit, levensduur, kosten(effectiviteit), etc.

Juni 2016

 
Actueel type:
Verslagen
Verslagen

Infradagen 2016: inzichten rond geluid en infrastructuur

 
De Infradagen zijn al jaren een mooi platform om bij te praten over ontwikkelingen, onderzoek en...
 
Actueel type:
Events
Events

Veel geluid op CROW-Infradagen 2016

 
Heb je interesse in het thema Geluid en wegverkeer? Dan is er bij de Infradagen op 22 en 23 juni...