Voorkom geluidhinder in straten met elementenverhardingen

Bij een klinkerverharding, of beter gezegd een elementenverharding, komt hinder door wegverkeersgeluid regelmatig voor. De keuze voor het juiste type steen en het juiste aanlegverband kan veel hinder voorkomen.

30 km/h gebied

Veel straten met elementenverhardingen worden ingericht als een 30 km/h gebied en vallen daarmee buiten de Wet geluidhinder. Daarbij wordt gelijktijdig asfalt vaak door een elementenverharding vervangen, omdat dat past bij de uitstraling van een verblijfsgebied. Maar alleen ‘het bordje 30 km/h’ is geen oplossing voor het geluidprobleem. Gerechtelijke uitspraken [1, 2] geven aan dat er wel degelijk sprake moet zijn van een goede ruimtelijke ordening en dat onderbouwing hiervoor noodzakelijk is.

Hinderbeleving

De hinderbeleving van wegverkeersgeluid op elementenverhardingen laat zich niet makkelijk kwantificeren volgens de standaard berekeningsmethoden voor geluid. De dosismaat die doorgaans gebruikt wordt voor wegverkeersgeluid is de Lden, een geluidwaarde die wordt gemiddeld over het hele etmaal en wordt berekend aan de gevel. Voor het ruisachtige geluid van bijvoorbeeld een druk bereden snelweg is dit een prima dosismaat. Maar voor losse voertuigpassages dicht langs woningen eigenlijk niet. En dat is toch vaak de situatie bij elementenverhardingen. Daarbij speelt het laagfrequente karakter van het geluid ook een belangrijke rol. De geluidisolatie van veel oudere woningen in historische kernen is vaak slecht waardoor het geluid binnen goed hoorbaar is.

Shared-space-principe

De laatste tijd worden veel gebieden met elementenverhardingen ingericht volgens het shared-space-principe. Om de aanwezigheid van verschillende verkeersdeelnemers aan te duiden worden diverse aanlegverbanden door elkaar gebruikt. Dat vormt echter ook een risico voor geluidhinder. Het verschil in geluidemissie van wegverkeer tussen een halfsteensverband en het traditionele keperverband is bijna 3 dB. Dat is niet te verwaarlozen!

Oplossingen

Gelukkig zijn oplossingen voor een goede inrichting voor handen. Met de juiste inrichting en aanlegverbanden kan veel hinder voorkomen worden. En wie echt een stille straat wil, kan stille betonstraatstenen gebruiken. Deze stenen met een fijne poreuze deklaag zorgen ervoor dat een elementenverharding zelfs stiller is dan het standaard asfalt.

 

Presentatie SilentRoads

November 2018

 
Actueel type:
Blog
Blog

Vinger aan de pols bij bouwlawaai

 
Aan het Osdorpplein in Amsterdam wordt momenteel druk gebouwd voor de realisatie van het bouwplan...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Nieuwe windgegevens voor het berekenen van geluid van windturbines beschikbaar

 
Vanaf vandaag - 12 november - zijn de nieuwe windgegevens voor de berekening van de...
 
Actueel type:
Blog
Blog

WHO presenteert nieuwe richtlijnen voor omgevingslawaai

 
Op 10 oktober zijn in Basel door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de nieuwe richtlijnen voor...