Voor M+P weegt duurzaamheid mee in bedrijfsvoering en advieswerk

Al een aantal jaar werken we aan het handen en voeten geven aan het thema duurzaamheid binnen M+P. En met succes! Een paar voorbeelden en nieuws over onze volgende stap.

CO2-profiel M+P

Natuurlijk kijken we naar onze eigen footprint. Hoe gaan we om met grondstoffen en energie en wat kunnen we daarin besparen? Als adviesbureau gaat het dan om kleine getallen… maar ook veel kleine stapjes zijn zinvol. Op onze website vindt u meer informatie over het onderwerp CO2. Daarnaast kijken we als we events organiseren ook actief naar duurzaamheid. Graag een locatie waar aandacht is voor duurzaamheid en die goed met OV te bereiken is. Een voorbeeld is de organisatie van SilentRoads 2015. Nog interessanter vinden we het om te kijken hoe we in ons advieswerk zo’n thema handen en voeten kunnen geven. En dat dat kan zie je bijvoorbeeld door het aspect duurzaamheid te verbinden aan ons onderzoeks- en advieswerk rond stille wegdekken.

SilentRoads 2015

Op maandag 30 maart organiseren we het 12e SilentRoads Symposium onder het motto: "Stille wegdekken: Kijken in een glazen bol". Het symposium zal in Rotterdam plaatsvinden in het Drijvend Paviljoen. SilentRoads is het platform waar de kennis en ontwikkeling op het gebied van stille en duurzame wegdekken gedeeld worden. Het Drijvend Paviljoen is een mooi voorbeeld van een duurzame locatie. Klimaatbestendig, innovatief en energieneutraal. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld met zonne-energie en oppervlaktewater en zuivert ook zijn eigen toiletwater. En... op loopafstand van een treinstation.

Wat heeft wegdektype met CO2-profiel te maken?

Heel veel. De keuze voor een wegdektype is van grote invloed op de rolweerstand van voertuigen die op die weg gaan rijden. Een 'ruwer wegdek' geeft hogere rolweerstrand en dus meer brandstofverbruik en CO2-emissie. Meer dan 90% van de carbon-footprint van wegen wordt veroorzaakt door de emissie van de weggebruikers. Bij de keuze voor een bepaald wegdektype valt er dus nogal wat te beïnvloeden. Het is een thema waarnaar wij in de afgelopen vijf jaar veel onderzoek gedaan hebben. Met TU Gdansk zijn metingen gedaan om inzicht te krijgen wat de spreiding is in de rolweerstand voor de wegdektypen die op het Nederlandse wegennet te vinden zijn. Daarnaast is een model ontwikkeld waarmee het mogelijk is om op basis van textuurgegevens (de eigenschappen van het wegoppervlak) de rolweerstand te voorspellen. Voor verschillende opdrachtgevers (zoals Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Cement&BetonCentrum) is onderzocht wat het effect zou zijn van beleidskeuzes voor wegverharding op de CO2-footptint van het verkeer. En dat gaat niet om getallen achter de komma… Alle reden dus om de wegdekkeuze integraal te benaderen.

Februari 2015

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Hangar wordt busstation Schiphol

 
Nabij McDonald’s en de spottersplaats wordt een voormalige hangar in gebruik genomen als busstation...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Onverwacht veel hinder door trillingen spoor blijkt uit RIVM onderzoek

 
Naar aanleiding van een Kamermotie in 2010 (32123A, nr 124 van 29 juni van Jansen en Neppérus)...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Een kleine selectie uit het M+P nieuws van 2014

 
De wereld van geluid, trillingen, luchtkwaliteit en bouwfysica is volop in beweging. Hoe dragen...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Wet Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) aangenomen

 
Het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstofdepositie is na 6 jaar eindelijk door de tweede...