Vochtgehalte bouwconstructie beïnvloedt geluidsisolatie

Het vochtgehalte van bouwmaterialen heeft een aanzienlijke invloed op de geluidsisolatie. Belangrijk om te weten bij de beoordeling van de geluidsisolatie bij laboratoriummetingen of bij metingen bij de oplevering van gebouwen.

Waarom is het vochtgehalte relevant?

Het Fraunhofer-institut en de universiteit Stuttgart hebben onderzoek gedaan naar de geluidsisolatie van bouwmaterialen afhankelijk van het vochtgehalte. Interessant omdat metingen in verschillende omstandigheden gebeuren. In laboratoriumsituaties bij het vaststellen van de constructie-eigenschappen (geconditioneerd) en ook in de praktijk, bij oplevering van gebouwen (met bouwvocht) of achteraf bij klachten. Als de vochtigheid van de bouwconstructie invloed heeft op de geluidsisolatie is het goed daar rekening mee te houden bij de beoordeling.

Invloedsfactoren geluidsisolatie

Het vochtgehalte heeft niet allen vanwege de massa die het toevoegt aan een bouwconstructie invloed op de geluidsisolatie. Het vochtgehalte heeft ook invloed op de samenstelling en daarmee op bijvoorbeeld de buigstijfheid en verliesfactor. Al met al is een effect van enkele dB's te verwachten.

Meetresultaten

Onder laboratoriumomstandigheden zijn metingen uitgevoerd bij kalkzandsteen en beton, onder verschillende vochtcondities. De metingen zijn geplot in een diagram. Uit de trendlijn blijkt duidelijk dat het vochtgehalte een forse invloed heeft op de luchtgeluidsisolatie. De invloed is groter dan alleen op basis van de massa kan worden voorspeld. Bij een vochtgehalte van circa 35 volumeprocent is het effect circa 5 dB.

Een samenvatting van het onderzoek is te downloaden van de website van Fraunhofer-institut.

 

 

foto van blad: Yorick

Januari 2014

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

M+P onderzoekt akoestische eigenschappen ultrastil wegdek

 
Rijkswaterstaat start een nieuw innovatieproject om een Ultra Stil Wegdek te ontwikkelen. Vandaag...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Milieueffectrapportages en roet

 
In toenemende mate zal roet (elementair koolstof, EC) meegenomen worden in mer-onderzoeken. EC is...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Alternatieve opbouw supermarktvloer loont

 
In de brabantse plaats Overloon is een nieuwe supermarkt opgeleverd. Boven de supermarkt bevinden...
 
Actueel type:
Blog
Blog

100-jarige begint aan 2e leven

 
Concertgebouwplein 20 is van oorsprong gebouwd als een handelshuis (administratie- of bankgebouw)...