Verslag SilentRoads Symposium 2012

Een verslag van het SilentRoads symposium 2012 met als onderwerp: Stille wegdekken - Geslaagd of herexamen?

In het Museum Speelklok vond 14 mei het jaarlijks terugkerende SilentRoads Symposium plaats. In dit symposium worden de deelnemers geïnformeerd over de laatste stand van zaken over stille wegdekken in Nederland. Het symposium vond dit jaar plaats op de dag dat de Nederlandse eindexamens van start gingen. Tegelijk werden de stille wegdekken ook aan een examen onderworpen. Na een decennium breed te zijn toegepast, kon de vraag worden gesteld of dit product intussen op alle fronten geslaagd is, of dat er thema’s zijn waarvoor een herexamen nodig is.

De prestaties van de eerste generatie dunne geluidreducerende deklagen (DGD’s) op het gebied van geluid en levensduur werden toegelicht door Ronald van Loon van M+P. Van deze wegdekken is na acht jaar circa 75% nog aanwezig. De overige vakken zijn voor die tijd vervangen omdat de civieltechnische levensduur ten einde was. Gemiddeld over de hele populatie worden de DGD’s tussen de 8 en 9 jaar oud. De geluidreductie neemt in de eerste 5 jaar af met zo’n 0,6 dB per jaar, maar stabiliseert daarna.

Arno Eisses van TNO lichtte toe hoe de nieuwe inzichten in het gedrag van wegdekken worden verwerkt in de wettelijke rekenmethode. Tegelijk met de ingang van SWUNG-wet zal de zogenaamde Cwegdek-methode worden aangepast. Voortaan wordt in rekenmodellen het geluidreducerend vermogen van het asfalt voorgesteld door een tijdsgemiddelde correctie. Jan Hooghwerff van M+P gaf aan dat deze wijziging ook gevolgen heeft voor vraagspecificaties. Hierin worden regelmatig eisen gesteld op basis van de Cwegdek. Bij de wijziging van de methode moet daar dus ook rekening mee worden gehouden in de contracten. Door Luc Goubert van BRRC werden de internationale ontwikkelingen toegelicht. Binnen Europa wordt ZOAB vrijwel alleen in Nederland toegepast, de dunne deklagen worden echter in steeds meer landen een gangbaar product.

In het discussieplatform gaf gedeputeerde Ingrid De Bondt van de Provincie Zuid-Holland de aftrap met een videoboodschap. Zij hoort van omwonenden positieve geluiden over stil asfalt. Wel benadrukte ze dat de eindstreep daarmee nog niet bereikt is, en dat er nog verdere ontwikkeling van het product nodig is. Peter van Hinthem van Breijn riep op tot eenduidigheid in contracten. Vanuit de zaal werd de discussie opgeworpen of de nieuwe methode een blokkade vormt voor innovatie. Jan Knol van CROW wees erop dat het voor een goede productontwikkeling nodig is dat opdrachtnemers voldoende gestimuleerd worden en dat opdrachtgevers realistische eisen stellen. Nienke van Kuijeren van de Provincie Noord-Holland stelde dat stil asfalt winst voor de omgeving oplevert. In het actieplan van de provincie speelt stil asfalt een prominente rol. Zij riep verder op tot ontwikkeling van producten die beter geschikt zijn voor kruisingen.

Als eindconclusie over de examenresultaten van stille wegdekken werd de stelling van Ingrid de Bondt door diverse deelnemers onderschreven. Haar statement was dat stille wegdekken zeker door kunnen naar een volgende klas, maar dat ze nog niet klaar zijn voor het eindexamen. Met wat extra aandacht en ontwikkelingen de komende tijd kan daarna het examen volgen, waarvan zij verwacht dat het dan succesvol zal worden afgelegd.