Verduidelijking correctietermen Wet geluidhinder en RMG2012.

Verschillende adviseurs hebben ons benaderd met de vraag hoe de correctietermen in de Wet Milieubeheer (Wm), Wet Geluidhinder (Wgh) en het Reken en Meetvoorschrift 2012 (RMG2012) moeten worden toegepast.

Tot 1 juli 2012 waren er twee correctietermen Cwegdek en de aftrek volgens art.110g van de Wet Geluidhinder. Met de wijziging van de Wet Geluidhinder en de Wet Milieubeheer in 2012 is ook het Reken- en Meetvoorschrift aangepast. Voor verschillende situaties zijn verschillende correcties van toepassing, hetgeen tot onduidelijkheid leidt.

De correctietermen die het betreft zijn:

  • Cwegdek

De correctie voor het type wegdek volgens de nieuwe definitie inclusief de veroudering van het wegdek in de tijd. De waarden voor de correctie zijn te vinden op www.stillerverkeer.nl. Alleen voor een dicht asfaltbeton is de correctie nul, omdat alle Cwegdek waarden tegen dit wegdek zijn afgezet. De bepalingswijze is opgenomen in paragraaf 4.4 van bijlage III van het RMG2012.

  • aftrek voor Europees bronbeleid (o.a. effect van stille banden)

Bij rijsnelheden vanaf 70 km/u wordt er een belangrijk effect verwacht van de aanscherping van de geluideisen aan banden in de komende 10 jaar. Het effect is afhankelijk van het wegdek en bedraagt -2 dB, uitgezonderd elementenverharding, Zeer Open Asfalt Beton, tweelaags Zeer Open Asfalt Beton (met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn), uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton en bij een oppervlakbewerking. Voor die laatste wegdektypen is de correctie -1 dB. De aftrek geldt zowel voor de Wet geluidhinder (art. 3.5 van het Reken en Meetvoorschrift 2012) als voor de Wet milieubeheer (art. 5.11). De aftrek wordt toegepast op de totale wegdekcorrectie, dus voor het totale effect van het wegdek op lichte en (middel)zware motorvoertuigen.

De bovenstaande correctietermen worden gebruikt binnen de Wet Geluidhinder én de Wet Milieubeheer. Specifiek voor toetsing binnen de ruimtelijke ordening wordt ook nog de volgende correctie gebruikt.

  • Wet Geluidhinder art. 110g 

De aftrek voor het stiller worden van het wegverkeer door verschillende factoren en is alleen van toepassing bij de toetsing van de geluidsbelasting volgens de Wet Geluidhinder. De aftrek staat in art. 3.4 van het Reken en Meetvoorschrift 2012: -2 dB voor rijsnelheden van 70 km/u en meer en -5 dB voor rijsnelheden daaronder.

Let bij het uitvoeren van het akoestisch onderzoek dus goed op, of je de juiste correcties toepast!

Mei 2013

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

M+P meet laagfrequent metrogeluid in Amsterdam

 
Samen met de dienst Metro van Amsterdam brengen we het mogelijk laagfrequent geluidprobleem in...
 
Actueel type:
Blog
Blog

SilentRoads 2013

 
Op 9 april 2013 vond het 10e SilentRoads Symposium plaats in het World Trade Center in Amsterdam....