Verbetering binnenklimaat bestaande schoolgebouwen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft met de subsidieregelingen " verbetering binnenklimaat huisvesting primair en voortgezet onderwijs" en het project "frisse scholen" bij een groot aantal scholen in Nederland de aanzet gegeven om het binnenklimaat (focus op binnenluchtkwaliteit) van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Daarnaast heeft deze regeling ook tot doel de energieprestatie te verbeteren. M+P heeft bij 40 van deze scholen indicatief onderzoek uitgevoerd naar de toepassingen, ervaringen en resultaten van deze verbeteringen.

Maatregelen integraal bekijken

Door de stimulans van de subsidieregeling van het ministerie OC&W hebben veel bestaande scholen actie ondernomen om hun scholen te verbeteren. De gesubsidieerde verbeteringen betreffen de volgende voorzieningen, zoals opgenomen in het programma Frisse Scholen:

  1. vervangen bestaande beglazing door hoog rendement beglazing;
  2. verbeteren thermische isolatie van de bestaande daken;
  3. bestaande ketels vervangen door hoog rendement ketels;
  4. toepassen van thermostaatkranen op bestaande radiatoren;
  5. toepassen van gebalanceerde ventilatiesystemen met warmteterugwinning;
  6. toepassen van CO2-indicatoren;
  7. aanbrengen van buitenzonwering;
  8. aanpassen verlichting met hoogfrequent armaturen en daglichtregeling.

Met name punt 5 en 6 hebben een directe relatie op de binnenluchtkwaliteit. Echter toepassing van een gebalanceerd luchtbehandelingssysteem grijpt in op het comfort van het binnenklimaat. Hoe het binnenklimaat wordt ervaren is afhankelijk van alle bovengenoemde toepassingen en van nog een aantal niet genoemde aspecten. Het is daarom van belang om een gebouw en de installatie integraal te beoordelen op het binnen comfort. Daarbij zal de binnenluchtkwaliteit relevant zijn. Ook de thermische behaaglijkheid, goede akoestiek (rust) en een prettige verlichting zijn in een klaslokaal eveneens zeer belangrijk. Komt er namelijk koude lucht binnen door de luchtbehandelingsinstallatie of maakt deze teveel geluid, dan wordt deze uitgezet door de gebruiker wat directe gevolgen heeft voor de binnenluchtkwaliteit etcetera.

Onze ervaringen

Tijdens onze bezoeken aan de diverse scholen hebben we opgemerkt dat er niet altijd integraal naar het comfort van het binnenklimaat is gekeken. De bouwfysische kwaliteit van het gebouw en de bestaande verwarmingsinstallatie sluit daardoor niet altijd aan op het nieuw aangebrachte luchtbehandelingssysteem. Waardoor deze vaak niet aan de verwachtingen voldoet. Onze ervaringen zijn verwerkt in de het evaluatierapport voor het ministerie.

Een gezond en comfortabel binnenklimaat staat voorop

Wij als M+P zijn van mening dat op de eerste plaats het gebouw en installatie moeten worden afgestemd op het comfort van het binnenklimaat. Als de gebruiker tevreden is over alle aspecten die van belang zijn voor het comfort binnen het gebouw dan is er geen noodzaak om een installatie onjuist te bedienen. Door een juist gebruik van gebouw en goed bruikbare, energiezuinige installatie bereik je de hoogst haalbare energieprestatie. Wij vinden dat een gezond en behaaglijk binnenklimaat de hoogste prioriteit dient te hebben. 

April 2015

 
Actueel type:
Verslagen
Verslagen

SilentRoads 2015: steeds vernieuwend

 
De SilentRoads symposia zijn inmiddels een traditie: vorige week voor de 12e keer. Langzamerhand...