Veel geluid op CROW-Infradagen 2016

Heb je interesse in het thema Geluid en wegverkeer? Dan is er bij de Infradagen op 22 en 23 juni veel te halen. Bijvoorbeeld een themasessie over marktkansen en innovaties voor geluidmaatregelen de komende 10 jaar. Vanuit M+P leveren we een aantal bijdragen en u treft er onze adviseurs. Alvast een vooruitblik ...

Geluid is een belangrijk thema

Als het gaat om infrastructuur is geluid een belangrijk thema. Veronachtzamen van dit thema levert geheid hinder en commotie in de omgeving. En positief geformuleerd: op een verstandige manier aandacht geven aan geluid, maakt de leefkwaliteit rond infrastructuur een stuk prettiger. In Nederland is daar veel ervaring mee, in projecten, rond innovaties, stille wegdekken, slimme inrichting, geluidschermen, diffratoren, noem maar op. Tijdens de CROW Infradagen worden de laatste ontwikkelingen gedeeld en besproken. Vanuit M+P leveren we een bijdrage op het gebied van bruggen, voegovergangen, asset management, wegdekonderzoek, marktkansen en innovaties.

Sessie geluid en wegdekken

Ga je naar de Infradagen en ben je nog op zoek naar interessante lezingen? Dan kan ik de sessie Geluid en wegdekken (23 juni 2016, 11.30 – 13 uur) aanraden. Samen met Erik Rutten (prov. Zuid-Holland) leid ik u door de belangrijkste ontwikkelingen. We doen een diepteboring voor drie verschillende onderwerpen (fundamenteel inzicht poreuze deklagen, hoge geluidreductie vanuit textuuroptimalisatie, besliskader stille wegdekken voor beleid) en komen met vier gefundeerde meningen over de vraag waar de marktkansen en innovaties voor geluidmaatregelen in de komende 5-10 jaar liggen.

Een indruk over de inhoud van de onderwerpen:

Invloed van holle ruimte op de geluidsabsorptie van poreuze wegdekken, Bert Peeters (M+P)

Focus op wegdektypen waar mechanisme van absorptie heel belangrijk is. Maar, waarom dit onderzoek? We weten toch al alles van tweelaags ZOAB en hoe absorptie werkt? Een presentatie om even goed voor te gaan zitten. Wat kunnen de doelgroepen met deze nieuwe inzichten en kennis?

KonwéCity: onderzoek functionele eigenschappen / Een stiller wegdek door geoptimaliseerde textuur, Rudi Dekkers (KWS) en Ronald van Loon (M+P)

In deze presentatie wordt niet gekeken naar absorptie, maar ligt de focus op het mechanisme van textuuroptimalisatie. Waarom doe je het en wat kun je er mee bereiken? Wat is dit anders dan bekende stille wegdekken als DGD A en B de nieuwere geluidreducerende SMA-typen?

Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort, Luuk Dijkstra (RHDHV)

Fijn dat er veel te kiezen is, allerlei ontwikkelingen zijn, maar hoe gaat een gemeentelijke wegbeheerder er mee om? Waarom een beslisboom en hoe werkt het? Hoe hou je het werkbaar in een omgeving waarin innovatie niet stilstaat?

Daarna gaan we aan de hand van vier statements in gesprek over de marktkansen en innovaties geluidmaatregelen in de komende 5-10 jaar. Het is goed om te merken dat rond stile wegdekken van alles gebeurt: fundamenteel onderzoek, innovaties rond absorptie en textuuroptimalisatie en het gebruik van producten en typen in de praktijk van gemeenten, provincies en rijksoverheid. Maar hoe ziet de komende 10 jaar er uit rond geluidmaatregelen? Wat vinden we er van terug in de nieuwe actieplannen voor geluid?

Met bijdragen van Judith Doorschot (M+P), Ronald van Loon (M+P), Erik Rutten (prov. Zuid-Holland) en Bert Gaarkeuken (BAM).

En nog meer aandacht voor geluid

Om nog een paar aanbevelingen te doen: de sessie over bruggen (met een bijdrage van Christiaan Tollenaar 'Oplossing voor geluidhinder van stalen bruggen onderzocht, woensdag 11.15u), de sessie over Assetmanagement (Jan Hooghwerff over Asset management en stille wegdekken: wat zijn verstandige keuzes?, woensdag 15.30u) en de sessie over Dunne overlagingen en geluidarmere betonwegdekken (donderdag, 9.30u).

Zie verder het programma.

 

 

Juni 2016

 
Actueel type:
Verslagen
Verslagen

Infradagen 2016: inzichten rond geluid en infrastructuur

 
De Infradagen zijn al jaren een mooi platform om bij te praten over ontwikkelingen, onderzoek en...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Wat is het effect van het wegdektype op brandstofverbruik vrachtwagens?

 
Het type wegdek heeft significant invloed op de CO2-emissie van het verkeer. Voor personenauto...