Van leren naar wonen in lyceum Bergerweg Alkmaar

De voormalige school aan de Bergerweg in Alkmaar wordt tegenwoordig bewoond door studenten. De centrale vrije ligging van de locatie maakt de transformatie succesvol.

Van leren naar wonen

De schoolgebouwen van de voormalige gemeentelijke Havo en de Kohnstamschool zijn door Woonwaard in samenwerking met Hogeschool Inholland Alkmaar verbouwd tot 14 studio’s en 29 studentenkamers. De studio's beschikken over eigen sanitair en keuken. De kamers bestaan uit drie woongroepen met elk een gemeenschappelijke huiskamer/keuken en per kamer eigen sanitair. Het ontwerp voor de verbouwing was in handen van BBHD architecten.

Wijziging bestemming

De herbestemming had de nodige procedurele voeten in aarde. De school ligt aan het spooremplacement Alkmaar. Er is sprake van een verhoogde geluidsbelasting vanwege het emplacement én vanwege het doorgaande spoorverkeer. Daarnaast is er een verhoogde geluidsbelasting door een lokale weg. Voor de wijziging van een onderwijsbestemming naar een woonbestemming is een procedure hogere grenswaarden doorlopen en zijn, in overleg met Prorail, de vergunningvoorwaarden van het emplacement aangepast. De wijziging was overigens mogelijk door het toepassen van zogenaamde 'dove gevels' bij delen van het bouwplan en door de geluidswering van de gevels te verbeteren.

Extra informatie

Augustus 2012

 
Actueel type:
Events
Events

Inter.noise 2012 New York

 
Internoise is een jaarlijks terugkerend internationaal congres op het gebied van geluidbeheersing....