Trillingsmetingen conform de SBR richtlijnen

M+P heeft een ruime ervaring met het meten van trillingen volgens de SBR richtlijnen, voor schade aan gebouwen, hinder voor personen en storingen aan gevoelige apparatuur. De metingen zijn een vertrekpunt voor advies voor maatregelen bij de trillingsbron of in het gebouw.

Richtlijnen

De SBR heeft drie meet- en beoordelingsrichtlijnen uitgegeven met betrekking tot trillingen. Dit zijn:

  • deel A: Schade aan gebouwen;
  • deel B: Hinder voor personen in gebouwen;
  • deel C: Storing aan apparatuur;

Hierin staat omschreven hoe trillingsmetingen moeten worden uitgevoerd en aan welke eisen apparatuur moet voldoen. Bovendien geven de delen A en B grenswaarden met betrekking tot schade en hinder. De SBR richtlijnen zijn inmiddels algemeen geaccepteerd als beoordelingskader voor trillingen.

Apparatuur

Onze apparatuur voldoet minimaal aan de eisen die in de SBR richtlijnen worden gesteld. Maar we kunnen meer dan alleen een trillingsmeter plaatsen. Door ‘slim’ te meten kunnen we verstoring uit de omgeving anders dan de te onderzoek bron wegfilteren. Bovendien worden niet alleen de meetresultaten opgeslagen maar wordt ook het signaal bewaard. Dit geeft de meettechnicus de mogelijkheid achteraf bepaalde gebeurtenissen in detail te bestuderen op relevantie.

Langer meten is belangrijk

Ook de meettijd is belangrijk. Vooral langs het spoor en bij wegverkeer zijn het vaak maar enkele passages van bijvoorbeeld goederentreinen of vrachtwagens die de echte pieken veroorzaken. Die wil je met de meting wel registreren. Meten in een te kort tijdsbestek geeft het risico deze gebeurtenissen te missen. Wij meten dan ook bij voorkeur gedurende minimaal een week. Dan wordt ook duidelijk wat het verschil is tussen de verschillende etmaalperiodes en tussen werkdagen en het weekeinde.

In die gevallen waar het niet mogelijk is langere tijd te meten zijn we kritisch op de meetresultaten. Deze worden statistisch verwerkt volgens de richtlijn waarmee het meetresultaat met de onzekerheid vanwege de korte meetduur wordt gecorrigeerd .

Ervaring

Dit alles maakt de meting betrouwbaar waardoor een reëel beeld ontstaat van de situatie. Bovendien hebben de medewerkers van M+P een bouwkundige achtergrond. Zij weten wat het effect is van trillingen door de bodem op het gebouw en de fundering en spreken de taal van ontwikkelaars, architecten en bouwers.

Juli 2013

 
Actueel type:
Blog
Blog

Zomerse bouwfouten

 
De redactie van het vakblad Bouwwereld ontvangt ieder jaar in de vakantieperiode weer leuke...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Meerkanaals meetsystemen

 
M+P heeft de beschikking over meetsystemen waarbij op meerdere kanalen gelijktijdig kan worden...
 
Actueel type:
Events
Events

5e NVBV-Kennisdag geslaagde en inspirerende bijeenkomst

 
Op donderdag 20 juni 2013 organiseerde de NVBV de 5e Kennisdag Bouwfysica bij de TU Delft. Het werd...