Symposium: Geluid op emplacementen 2013

Op 10 oktober 2013 heeft het door ProRail georganiseerde symposium "Geluid op emplacementen 2013" plaatsgevonden in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Chiel Roovers van ProRail heeft het software programma "Dynamische GeluidsModel" (DGM) gepresenteerd. Dit programma is samen met M+P ontwikkeld voor ProRail. Seppe Hoogzaad heeft het bijbehorende nieuwe Modelleringsprotocol gepresenteerd. Deze presentatie is rechts te vinden. Edwin Nieuwenhuizen heeft bij de panel discussie de werkzaamheden van M+P toegelicht die zijn verricht met het DGM ten behoeve van de vergunningsverlening van het emplacement Maastricht.

Bij ProRail is er jaarlijks behoefte om de geluidsniveaus veroorzaakt door activiteiten op een emplacement te weten, aangezien de jaarlijkse capaciteitsverdeling binnen de vergunde geluidsruimte plaats moet vinden. In het verleden moest hiervoor steeds een nieuw rekenmodel opgesteld worden. Dit kostte tijd en geld.

De oplossing van M+P is een Dynamisch geluidsmodel (DGM). Dit DGM kan de geluidsniveaus veroorzaakt tijdens een bedrijfssituatie bereken binnen ongeveer één seconde. Hiervoor moet eenmalig een rekenmodel opgesteld worden conform het Modelleringsprotocol 2.1. De noodzaak om verschillende rekenmodellen op te stellen komt daarmee te vervallen. Voor ProRail zal het DGM naast tijdswinst ook een besparing van kosten opleveren.

Het DGM is een software tool, draaiend in een Windows omgeving ontwikkeld door M+P in samenwerking met ProRail. Deze tool berekend de geluidsniveaus veroorzaakt tijdens een bedrijfssituatie, conform de daarvoor van toepassing zijnde Handleiding (HMRI'99). Door de snelheid waarmee de geluidsniveaus veroorzaakt door een bedrijfsituatie kunnen worden uitgerekend, wordt het eenvoudig om van meerdere bedrijfssituaties de geluidsniveaus te bepalen. Voor ProRail is dit handig tijdens het capaciteitsverdelingsproces en daarbij is deze tool behulpzaam bij het aanvragen van nieuwe vergunningen.

Oktober 2013

 
Actueel type:
Events
Events

Gevorderdencursus Kader Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (KAOW)

 
Op donderdag 28 november 2013 en dinsdag 3 december 2013 organiseert M+P in opdracht van...
 
Actueel type:
Events
Events

Basiscursus Kader Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (KAOW)

 
Op dinsdag 10 december 2013 organiseert M+P in opdracht van Rijkswaterstaat WVL de basiscursus...
 
Actueel type:
Events
Events

Thematische Studiedag 12 november 2013

 
Op dinsdag 12 november 2013 organiseert M+P in opdracht van Rijkswaterstaat WVL de Thematische...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Nieuw normen- en handhavingsstelsel Schiphol

 
Vandaag heeft de Alderstafel het advies over het nieuwe handhavingsstelsel voor Schiphol aangeboden...