Subsidieregeling Ruimte voor Ruimte

Jan Oudelaar: Wonen in het buitengebied is voor veel mensen een aantrekkelijke droom. Een boerderij kopen en hier gaan wonen mag simpelweg niet vanwege allerlei regel(tjes). Via de Wet Plattelandswoningen kan wel een bestaande bedrijfswoning bewoonbaar gemaakt worden voor derden. Een stuk landbouwgrond overnemen en er een huis op zetten is niet mogelijk zonder eerst wettelijk verplichte onderzoeken uit te voeren. Door middel van Ruimte voor Ruimte kan een deel van de onderzoekskosten gesubsidieerd worden. Op deze manier komt het buiten wonen toch een stapje dichterbij.

Wat houdt de subsidieregeling in

De subsidieregeling Ruimte voor Ruimte is in het leven geroepen mede door de sterke afname in agrarische bedrijvigheid. De subsidie kan worden afgegeven aan eigenaars van een agrarisch bedrijf die een deel van hun land als bouwgrond willen verkopen, of aan de kopers van een (gedeelte) landbouwgrond om er een woning te bouwen.

De subsidie heeft als doelstelling om de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied te bewaken en te versterken. Een deel van een agrarisch- of bedrijfsperceel, of een combinatie van verschillende percelen kan worden gebruikt om samen een nieuwbouwlocatie te creëren. Verouderde bebouwing die niet in het landschap past of zijn functie heeft verloren kan worden gesloopt. Woningbouw met een passend karakter kan hiervoor worden teruggeplaatst.

Voor agrarische ondernemingen die door inkrimping van de werkzaamheden met een overschot opstal blijven zitten kan het interessant zijn om te kijken naar de mogelijkheden van woningbouw. Na het doorlopen van de wettelijke procedures, waaronder toetsing aan de Wet geluidhinder, kan een stuk landbouwgrond nu worden verkocht als bouwgrond. Het omzetten naar bouwgrond kan leiden tot een betere verkoopprijs.

Ruimte voor Ruimte is een provinciale zaak. Vanuit de provincies worden de regels en de mogelijkheden vastgelegd. De aanvragen en onderzoeken worden getoetst door de gemeente. 

Wat kunnen wij voor u betekenen

Bij nieuwbouw van woningen en aanpassing van het bestemmingsplan geven wij advies over de geluidssituatie, door het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Dat is vaak nodig vanwege de ligging binnen de invloedssfeer van wegen, spoorlijnen of bedrijven. Daarvoor bepalen wij de geluidsbelasting vanwege de geluidsbronnen met rekenmodellen of metingen. De plannen toetsen wij aan vigerende wet en regelgeving zoals de Wet geluidhinder of de Wet ruimtelijke ordening, waarbij rekening wordt gehouden met de subsidiemogelijkheden die Ruimte voor Ruimte biedt.

Wij helpen u graag verder om wonen in het buitengebied van een droom tot werkelijkheid te maken.

December 2015

 
Actueel type:
Blog
Blog

Kwaliteitsgarantie door inspectie en controlemetingen tijdens de realisatiefase

 
Maarten van der Niet: “Vertrouwen is goed, controle is beter. Dit lijkt een harde uitspraak maar...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Zaalakoestische modellen ook voor ‘buiten’gebruik?

 
Om de geluidsoverdracht te berekenen, bestaan er verschillende mogelijkheden. Voor berekeningen...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Een beter binnenklimaat is winst

 
De tijd dat we als mens dagelijks weer en wind trotseerden ligt ver achter ons. We besteden...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Een stil wegdek degelijk funderen in ruimtelijke plannen

 
Een stil wegdek is een essentiële geluidmaatregel, of het nu gaat om bouwprojecten, reconstructie...