Subsidie voor verduurzaming van scholen

Wilt u als schoolbestuur het binnenklimaat van uw school verbeteren? Vanaf 3 oktober kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verbetering volgens Frisse Scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500 en kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Binnenklimaat

Elke dag gaan 7,5 miljoen mensen naar een school in Nederland, België en Luxemburg. Ondanks dat het binnenmilieu van de ruim 15.000 schoolgebouwen verre van optimaal is. De krant Trouw kopte eerder Dikke onvoldoende voor Binnenklimaat Scholen. Veel gehoorde klachten betreffen de kwaliteit van de binnenlucht door matige prestaties van de mechanische ventilatie, kou door natuurlijke ventilatie, de te hoge of te lage temperatuur, een slechte akoestiek. GGD en RIVM vragen aandacht voor gezonde scholen, ook voor wat betreft het binnenklimaat.

Subsidie voor advies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland komt de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs tegemoet. Er wordt subsidie vrijgemaakt. En wij denken graag met u mee als het gaat over een gezond binnenklimaat.

Optimale leeromgeving

Samen met De Nieuwe Draai en QwikSense zetten wij ons in voor energieopwekkende gebouwen. Dit zijn gebouwen die niet alleen energiezuinig zijn, maar ook comfortabel en gezond zijn in het gebruik en daarmee een prettige werk- en leeromgeving bieden. Kortom gebouwen die energie geven. 

Praktisch advies

Om te komen tot een praktisch advies, volgen wij in bestaande gebouwen het binnenklimaat met slimme sensoren. Daarnaast inventariseren wij de ervaringen over het binnenklimaat. We meten de temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en het geluidsniveau op meerdere locaties en vertalen de metingen naar mens gerelateerde termen als comfort en productiviteit. Immers met een comfortabel binnenklimaat en goede akoestiek kan de aandacht volop uitgaan naar het leren.
 
Na een eerste inkijkje worden kansen en mogelijkheden zichbaar. Welke problemen moeten worden aangepakt? Aan welke knoppen kun je draaien? Wat zijn de mogelijkheden op de korte termijn en welke vragen meer tijd (en middelen)?
 
Wij geloven in een pragmatische aanpak, waarbij met minimale inzet van middelen en de kennis van ervaren adviseurs snel inzicht in de verbetermogelijkheden kan worden gegeven.

Oktober 2016

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

100.000 hectare bosstroken langs (snel)wegen reduceren tot 3 Mton CO2 emissie van wegverkeer

 
Op 26 oktober 2016 is de Nationale Klimaattop 2016 gehouden, deze stond in het teken van concrete...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

BAP Acoustics gebruikt ARRoW voor inspectie van spoorkwaliteit

 
Canada is, na China en Nederland, het derde land waar ARRoW gebruikt wordt. BAP Acoustics, een...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Geluidloos lossen in het kader van het PIEK keurmerk

 
Topsector Logistiek en Connekt zijn gestart met het project “Geluidloos lossen”. Het doel van dit...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Bouwfysicus als regisseur van de gezonde leefomgeving

 
Met Big Data en The Internet of Things is een nieuw tijdperk ingeluid. Onnoemelijk veel data kan...