Stille weginrichting: Wildrooster

Samen met Altena Infra-Materialen BV en Provincie Gelderland hebben wij een stil wildrooster ontworpen. Steeds vaker worden geluidreducerende wegdekken toegepast. Dit in combinatie met het stiller worden van voertuigen en banden is positief voor de leefomgeving. Met de toepassing van geluidreducerende wegdekken wordt niet altijd gekeken naar de andere onderdelen van de weg waar voertuigen ook overheen (kunnen) rijden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan wegmarkeringen, bermblokken en wildroosters.

Op de Veluwe liggen diverse wildroosters op de provinciale wegen. De afgelopen jaren heeft Provincie Gelderland steeds meer stil asfalt aangelegd. In totaal lag er eind 2015 circa 400 km op een wegennet van 1200 km. Het stille asfalt wordt ook toegepast op de wegen met wildroosters. De wildroosters worden vaak getypeerd als “herriemakers”. Dit valt des te meer op als er bij een wildrooster stil asfalt ligt. Vandaar dat ons gevraagd is om een stil wildrooster te ontwerpen.

Met onze ervaring op het gebied van stille weginrichting, zoals wegmarkeringen, as-attendering, bermblokken en dynamische rijbaanmarkering (DRM), is een nieuw rooster ontworpen. Kenmerkend van dit rooster is dat het slechts een geringe aanpassing betreft van het bestaande rooster. Metingen op een proeflocatie laten een geluidreductie van 7 dB(A) (CPX-methode conform ISO/DIS 11819-2) zien voor snelheden tussen de 50 en 80 km/h. Bestaande roosters kunnen eenvoudig worden geüpgraded naar de stille variant door alleen de elementen in de rijsporen te vervangen.

Stil en ook veilig?

Een stil wildrooster ontwerpen is één, maar is het ook veilig voor de weggebruikers. Voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs verandert er weinig behalve dan dat het patroon van het wildrooster er anders uit ziet dan voorheen. Voor motorrijders ligt dit anders. Bij het ontwerp is rekening gehouden dat motorrijders veilig over het nieuwe rooster moeten kunnen rijden. Om dit zeker te weten heeft de belangenvereniging voor motorrijders MAG een test uitgevoerd. Conclusie hiervan met betrekking tot de stabiliteit en grip was “geen extra veiligheidsrisico”.

Februari 2016

 
Actueel type:
Blog
Blog

Go-Leise: Op zoek naar het optimale spoor voor geluid, trillingen én kosten

 
Het spoor is een complexe constructie die bestaat uit vele onderdelen. Wijzigingen aan één...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Deens prognosemodel voor spoortrillingen veelbelovend voor Nederland

 
Banedanmark, de Deense spoorbeheerder, heeft een standaard rekenmethode voor spoortrillingen...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Subsidieregeling voor duurzame zeehavens Noord-Holland

 
Eind 2016 stelt de Provincie Noord-Holland tot 4,74 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Onze interne innovatiemotor draait op volle toeren

 
Net als bij veel andere organisaties vinden we innovaties bij M+P heel belangrijk, ja zelfs...