stadsvernieuwing Amsterdam Noord

Vanaf 2007 werken we aan de stadsvernieuwing in Amsterdam Noord, in de Banne. Na de realisatie van de centrumfaciliteiten en woningen in Banne Centrum en Ankerplaats worden nu de woningen aan het Banneplein gerealiseerd. Wij waren bij de bouwplannen betrokken als akoestisch adviseur voor zowel de motivatie van het ruimtelijke plan als voor de geluidswering en geluidsisolatie van de woningen, winkels en voorzieningen.

Drukke IJdoornlaan

De plannen zijn gelegen aan de drukke doorgaande IJdoornlaan, een belangrijke verkeersader in Amsterdam-Noord. Het stedenbouwkundig ontwerp van rphs heeft de laan allure gegeven door een ontwerp van meerdere woongebouwen die met een doorgaande plint aan elkaar zijn verbonden. De woongebouwen zijn acht bouwlagen hoog en staan afwisselend en haaks op de IJdoornlaan gesitueerd.

Centrumvoorzieningen en wonen

In het eerste plandeel Banne Centrum zijn ondermeer winkels, kantoren en maatschappelijke voorzieningen aanwezig en een parkeervoorziening. Deze voorzieningen sluiten aan op het maaiveld. Daarnaast zijn een wijkcentrum en een kinderdagverblijf in het gebouw opgenomen. Boven dit centrum zijn woningen voor verschillende doelgroepen en categorieën gerealiseerd.

Het nieuwe plandeel Banneplein (ontwerp KOW) bestaat uit drie appartementengebouwen en twee grondgebonden complexen. 

Slim omgaan met geluid

Omdat de IJdoornlaan een drukke weg is, is de geluidsbelasting relatief hoog. Niet alleen aan de zijde van de weg, maar ook op de dwarsgevels. Samen met de architecten en de ontwikkelaars is door een combinatie van een slimme vormgeving van de appartementengebouwen én bouwkundige maatregelen bij de balkons en gevels is een goed akoestisch klimaat gerealiseerd. Daarbij komt nog dat de IJdoornlaan voorzien zal worden van een geluidsreducerende wegverharding. 

In het gebouw

Naast het geluid van buiten hebben wij ook advies gegeven over maatregelen voor de geluidsisolatie in de gebouwen, zoals tussen de woningen, vanuit de winkels en expeditie en het wijkcentrum en voor een prettige akoestiek in de bibliotheek en het wijkcentrum.

meer informatie:

beelden van KOW en rphs

Januari 2018

 
Actueel type:
Blog
Blog

Omgevingswet voor bedrijven (deel 2)

 
Een integrale aanpak, meer beslissingsruimte bij het bevoegd gezag en vooral een eenvoudiger...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Omgevingswet voor bedrijven (deel 1)

 
Begin 2021 moet het dan echt gaan gebeuren: de invoering van de Omgevingswet. Dit maakte oud-...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Geluid beperkt omvang windpark Oss

 
Eind december 2017 heeft de gemeenteraad van Oss groen licht gegeven voor de realisatie van een...