SilentRoads 2019 - Meting versus model: een hoop kabaal om niks?

Circuit Zandvoort vormde het toepasselijke decor van het SilentRoads symposium op 3 oktober 2019.
Onderwerp van gesprek was de al dan niet bestaande tegenstelling tussen metingen en modelberekeningen van wegverkeerslawaai. Diverse geluiden ter plaatse illustreerden spontaan het thema: passerende snelle auto’s, klaterende regen op het dak en lieflijk zingende vogeltjes als contrast.
 
Voor de beoordeling van wegverkeerslawaai worden primair rekenmodellen gebruikt. Er heerst echter een zeker wantrouwen in de resultaten die volgen uit de geluidberekeningen. De vraag om geluidmetingen bij de burgers wordt dan ook groter. Door technische vooruitgang wordt het uitvoeren van metingen ook geavanceerder, goedkoper en eenvoudiger. In de beoordeling spelen metingen nog geen grote rol, maar de input voor rekenmodellen is wel voornamelijk afkomstig uit meetgegevens. SilentRoads 2019 richtte zich op de vraag welke betekenis we geven aan reken- of meetresultaten van wegverkeerslawaai.
 
De verschillende presentaties zijn hier terug te lezen.

Oktober 2019

 
Actueel type:
Blog
Blog

Akoestische eigenschappen van wegmarkeringen

 
Wegmarkeringen zijn een belangrijk onderdeel van een veilige weg. Met name bij stille wegdekken kan...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Nieuwe railruwheidsmeter in gebruik

 
We hebben een nieuw meetsysteem aangeschaft voor het meten van de railruwheid: De nieuwste versie...
 
Actueel type:
Events
Events

Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2019 - Wij zijn er weer bij!

 
Tijdens GTL 2019 zullen wij aanwezig zijn met een stand en interessante lezingen!