SilentRoads 2019 - Meting versus model: een hoop kabaal om niks?

Op donderdag 3 oktober 2019 vindt voor de zeventiende maal het SilentRoads symposium plaats. Het circuit van Zandvoort zal het decor vormen voor deze editie met als thema de relatie tussen metingen en modelberekeningen van wegverkeersgeluid.
Wegverkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Voor de beoordeling hiervan worden primair rekenmodellen gebruikt. Er heerst echter een zeker wantrouwen in de resultaten die volgen uit de geluidberekeningen. Deze sluit niet altijd aan bij de hinderbeleving en de vraag om geluidmetingen bij de burgers wordt steeds groter. Door de technische vooruitgang wordt het uitvoeren van metingen ook geavanceerder, goedkoper en eenvoudiger. In de beoordeling spelen metingen nog geen grote rol, maar de input voor rekenmodellen is wel voornamelijk afkomstig uit meetgegevens.
 
Wat kun je met metingen en wat niet? Wat is de achtergrond van verschillen tussen de resultaten van modelberekeningen en metingen? Kan het een het ander vervangen? En moet dat ook op termijn? Wat is er technisch zoal mogelijk? En welke betekenis geven we aan reken- of meetresultaten van wegverkeerslawaai?
 
Voor beleidsmakers, wegbeheerders, ontwikkelaars, aannemers en iedereen die werkzaam is in de infrastructuur en milieu belooft het een leerzame middag over het meten, berekenen en beoordelen van wegverkeerslawaai. 
Onderwerpen die zeker aan bod komen deze middag:
 
Het RIVM over Meten, modelleren en beleving
Hoe vullen metingen en modellen elkaar aan om tot een beoordeling te komen die zo goed mogelijk aansluit bij de beleving van de omgeving? 
 
De casus Traverse Dieren; Hoe metingen bijdragen aan vertrouwen in de omgeving
De Omgevingsdient Regio Nijmegen praat ons bij over de rol van metingen in een concreet project en beantwoordt de vraag of deze bijdroegen aan het vertrouwen bij de burgers. 
 
Betekenis geven aan langdurende metingen aan wegverkeerslawaai
Aan de hand van diverse voorbeelden wordt gepresenteerd hoe langdurende metingen kunnen helpen om hinder beter te begrijpen en doeltreffend naar een oplossing te zoeken. 
Met data uit de praktijk wordt gepresenteerd welke facetten er bij zo’n onbemande meting komen kijken, en hoe met metingen geluidhinder op een objectieve manier inzichtelijk kan worden gemaakt.
 
Veranderende wegdekeigenschappen in akoestische modellen
De akoestische staat van het wegdek is van belangrijke invloed voor wegverkeersgeluid. Welke variaties in de wegdekeigenschappen zijn meegenomen in de rekenmodellen en welke niet?
 
Nog niet aangemeld? Dat kan nog steeds via www.SilentRoads.nl
 
Om 12 uur starten we met een inlooplunch, gevolgd door het lezingenprogramma. Het evenement wordt afgesloten met een borrel, eindtijd ongeveer 18:00u.
 
 

September 2019

 
Actueel type:
Blog
Blog

Geluid van spoorwegemplacementen in de nieuwe omgevingswet

 
Het is altijd lastig uit te leggen dat, in de huidige wetgeving, het geluid van een bepaalde trein...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Plandrempels provincies verkleuren nauwelijks

 
De provinciale actieplannen voor het verminderen van geluidhinder zijn inmiddels bijna allemaal...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen gepubliceerd

 
Onlangs is de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen gepubliceerd. Deze helpt gemeenten en...