SilentRoads 2016 Sterrebeek

In Sterrebeek, nabij Brussel, wordt op 12 april het SilentRoads symposium georganiseerd. Dit symposium brengt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van geluid en wegverhardingen en zal plaats vinden in het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Het symposium is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met geluidsarme wegverhardingen, geluidsschermen en onderzoek naar wegverkeerslawaai.

Tijdens het seminarie komen diverse sprekers uit de overheid, onderzoeksbureaus en wegenbouwers aan het woord en zal de kennis van geluid en wegverhardingen vanuit verschillende invalshoeken worden belicht. Aan bod komen onder andere:

  • Duurzame en geluidsarme wegverhardingen (Next Generation Concrete Surface)
  • Geluidsarme(re) wegverhardingen in de stedelijke omgeving
  • Lawaaihinder door uitzettingsvoegen van brugdekken
  • Evaluatie geluidsschermen
  • Psychologische aspecten bij hinder door wegverkeerslawaai
  • Levensduur van geluidsarm asfalt
  • Het stellen van akoestische eisen aan wegverhardingen
  • Innovatieve oplossingen tegen wegverkeerslawaai

Aanmelden kan via de website www.silentroads.be.

Januari 2016

 
Actueel type:
Blog
Blog

Dezonering van gezoneerde industrieterreinen: oplossing voor het woningtekort?

 
In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw zijn veel industrieterreinen voorzien van een geluidszone....