SilentRoads 2016: Assets are the new black!

Wat is nu eigenlijk precies assetmanagement, en wat heeft dit te maken met stille wegdekken? Het woord assetmanagement zoemt rond in de wereld van wegbeheer, zoveel is zeker. En stille wegdekken maken nu eenmaal onlosmakelijk deel uit van ons hedendaagse wegenarsenaal. Het SilentRoads Symposium, dat op 4 oktober in de Metaalkathedraal plaatsvond, gaf aandacht aan de vraag hoe stille wegdekken, wegverkeersgeluid en assetmanagement met elkaar verweven zijn.

Jaarlijks richt het SilentRoads Symposium zich op een actueel thema op het gebied van stille wegdekken. Dit jaar ging het om een wat meer exotisch thema, op de scheidingslijn tussen techniek en implementatie. De assets zijn onze gemeentelijke wegen, provinciale wegen en rijkswegen; voor het managen hiervan worden systemen ontwikkeld waarin de relevante gegevens en eigenschappen zijn verzameld. Door data slim te combineren heeft de beheerder beter overzicht, kan hij beter plannen en kan hij bestuurders gedegen informeren en adviseren. Dit kwam sterk naar voren uit de presentaties van Ton Hesselmans (CROW) en Hans van Leeuwen (gemeente Dordrecht).

De vraag is hoe stille wegdekken in deze systemen een plaats krijgen. Het beheer- en onderhoudsregime zijn immers op sommige punten anders dan van de traditionele deklagen. Voor rijkswegen geldt bovendien dat er een dwingend regime is van geluidproductieplafonds, die de beheerder na moet leven. Dat betekent dat de wet soms zegt dat je een stil wegdek moet aanleggen vóórdat het groot onderhoud eigenlijk was gepland. Petra Paffen (Rijkswaterstaat) liet zien hoe het wettelijk systeem interfereert met de programmering van de wegbeheerder. De provinciale wegbeheerders in de zaal volgden deze analyse met meer dan gemiddelde belangstelling, omdat een vergelijkbaar normenstelsel binnen de Omgevingswet ook zal gaan gelden voor provinciale wegen.

Een onderdeel van assetmanagement is het zogenoemde LCC, life cycle costing. Bert Peeters liet zien hoe de diverse eigenschappen van stille wegdekken met elkaar samenhangen en wat daarvan de gevolgen zijn voor de kosten en de levensduur van het asfalt. Daarbij wees hij er ook op dat stille wegdekken niet alleen kosten met zich meebrengen, maar ook baten. Momenteel staan de negatieve gezondheidseffecten vanwege geluid immers sterk in de belangstelling. Het verminderen van geluid heeft ook duidelijke voordelen, niet alleen voor de gezondheid, maar ook financieel.

Ook de aannemerij kan niet heen om deze ontwikkelingen: er worden immers ook contracten op de markt gezet waarbij de aannemer vergaande verantwoordelijkheid krijgt voor het langjarige beheer en onderhoud van wegen. Arian de Bondt (Ooms Civiel) liet zien hoe een wegdeklabel kan helpen om direct te kunnen zien hoe een weg presteert op gebied van geluid, stroefheid, rolweerstand of levensduur. Zo’n wegdeklabel is in feite weinig anders dan het energielabel dat we kennen bij de aankoop van een koelkast of wasmachine.

De presentaties van SilentRoads 2016 staan online.

Oktober 2016

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

100.000 hectare bosstroken langs (snel)wegen reduceren tot 3 Mton CO2 emissie van wegverkeer

 
Op 26 oktober 2016 is de Nationale Klimaattop 2016 gehouden, deze stond in het teken van concrete...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

BAP Acoustics gebruikt ARRoW voor inspectie van spoorkwaliteit

 
Canada is, na China en Nederland, het derde land waar ARRoW gebruikt wordt. BAP Acoustics, een...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Geluidloos lossen in het kader van het PIEK keurmerk

 
Topsector Logistiek en Connekt zijn gestart met het project “Geluidloos lossen”. Het doel van dit...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Subsidie voor verduurzaming van scholen

 
Wilt u als schoolbestuur het binnenklimaat van uw school verbeteren? Vanaf 3 oktober kunt u...